نمایه نویسندگان

ا

 • احدی، انورالحق ارزیابی و تحلیل مزیت‌های‌نسبی، رقابت‌پذیری و آثار سیاست‌های حمایتی محصولات منتخب پهنه‌های اقتصادی-کشاورزی افغانستان [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 301-323]
 • احمدی، موسی تحلیل راهبردی چالش‌های آموزش و ترویج در مدیریت مراتع استان مازندران [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 447-463]
 • احمدی ملک، فرزانه رابطه ی هوش هیجانی و تعهد سازمانی با خلاقیت و رفتار نوآورانه ی کارشناسان در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 347-366]
 • ایزدخواستی، حجت تحلیل عملکرد زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 481-495]
 • اسدی، علی تحلیل مولفه‌های آسیب‌پذیری واحدهای بهره‌برداری کشاورزی کوچک‌مقیاس استان همدان در مواجهه با تغییر‌اقلیم [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 277-299]
 • اسدی، هرمز برآورد الگوی بهره وری کل عوامل تولید گندم آبی ایران با تأکید بر نقش سیاست اقتصاد دانش بنیان در امنیت غذایی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 179-202]
 • اسد پوریان، زینب بررسی رفاه ذهنی جوانان روستایی و تأثیر آن بر ماندگاری در روستا [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 21-35]
 • اشرفی، پروانه بررسی نقش بهبود کارایی تولید گندم (آبی و دیم) بر دستیابی به اهداف برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در ایران [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 1-19]
 • امیرتیموری، سمیه بررسی ارتباط بین امنیت آب و بعد کمی امنیت غذایی در پهنه‌های مختلف اقلیمی ایران [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 497-514]
 • امین فنک، داود تدوین راهبردهای تنوع بخشی به معیشت‌های خانوارهای روستایی در راستای احیای دریاچه ارومیه [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 515-537]

ب

 • باستانی، مهدی برآورد الگوی بهره وری کل عوامل تولید گندم آبی ایران با تأکید بر نقش سیاست اقتصاد دانش بنیان در امنیت غذایی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 179-202]
 • باقری، شهربانو بررسی آثار تولیدی پروژه انتقال آب طالقان به استان تهران و البرز با مدل تعادل عمومی [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 325-345]
 • بکی حسکوئی، مرتضی بررسی آثار تولیدی پروژه انتقال آب طالقان به استان تهران و البرز با مدل تعادل عمومی [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 325-345]

پ

 • پاپ زن، عبدالحمید تحلیل راهبردی سیستم ترویج کشاورزی حفاظتی با تکنیک SWOT [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 163-177]
 • پازوکی، سمانه طراحی نظام آموزشی هنرستان‌های کشاورزی مبتنی بر الگوی توانمندساز [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 109-127]
 • پاکروان چروده، محمدرضا پیش‌بینی انرژی خروجی و نشر گازهای گلخانه‌ای در تولید بادام‌زمینی: مطالعه موردی شهرستان آستانه اشرفیه استان گیلان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 145-162]
 • پیش بین، سید احمدرضا بررسی صلاحیت های فردی و الزامات آموزش پایداری اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 215-227]
 • پندار، مهدی بررسی تأثیر نوسان قیمت نفت و تشدید تحریم‌ها بر ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 553-566]
 • پورسعید، علیرضا الگوی پایدارسازی معیشت باغداران حاشیه دریاچه ارومیه در برابر سرمای دیررس بهاره: کاربرد نظریه داده بنیان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 55-74]

ت

 • تمرتاش، رضا تحلیل راهبردی چالش‌های آموزش و ترویج در مدیریت مراتع استان مازندران [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 447-463]

ج

 • جمشیدی، امید تحلیل چالش‌های راه‌اندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 249-263]
 • جواهری، اژین بررسی تأثیر نوسان قیمت نفت و تشدید تحریم‌ها بر ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 553-566]

چ

 • چام چام، جیران تحلیل عملکرد زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 481-495]
 • چیذری، امیرحسین ارزیابی و تحلیل مزیت‌های‌نسبی، رقابت‌پذیری و آثار سیاست‌های حمایتی محصولات منتخب پهنه‌های اقتصادی-کشاورزی افغانستان [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 301-323]

ح

 • حیاتی، باب اله بررسی آثار تولیدی پروژه انتقال آب طالقان به استان تهران و البرز با مدل تعادل عمومی [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 325-345]
 • حیاتی، داریوش ادراک زنان روستایی از نوسانات اقلیمی و نحوه سازگاری با آن‌ها: کاربرد نظریه داده بنیان (مورد مطالعه استان فارس) [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 567-581]
 • حاجی، لطیف تأثیر اصول ارگونومی بر فرسودگی شغلی، استرس شغلی و بهره ‏وری کارشناسان کشاورزی(مورد مطالعه: استان کرمان) [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 431-446]
 • حیدری، قدرت اله تحلیل راهبردی چالش‌های آموزش و ترویج در مدیریت مراتع استان مازندران [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 447-463]
 • حسینی، سید صفدر ارزیابی و تحلیل مزیت‌های‌نسبی، رقابت‌پذیری و آثار سیاست‌های حمایتی محصولات منتخب پهنه‌های اقتصادی-کشاورزی افغانستان [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 301-323]
 • حسینی، سید صفدر برآورد الگوی بهره وری کل عوامل تولید گندم آبی ایران با تأکید بر نقش سیاست اقتصاد دانش بنیان در امنیت غذایی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 179-202]
 • حسینی، سید محمود بررسی صلاحیت های فردی و الزامات آموزش پایداری اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 215-227]
 • حسینی یکانی، سید علی کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی چندجمله‌ای در تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت‌های صنایع‌غذایی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 265-276]
 • حسن وند، مریم تعیین تعرفه بهینه پساب تصفیه‌شده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 91-108]
 • حق شناس کاشانی، فریده ارزیابی اخلاقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی و نقش آن در توسعه کشاورزی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 203-214]

خ

 • خادم الحسینی، جلیل تأثیر نابرابری درآمد برانتشار دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق موجود در هوا [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 539-551]
 • خدابخشی، آزاده تحلیل ذی نفعان کلیدی در طراحی نظام مدیریت محیط زیست در واحدهای زراعی شرکت ‏های کشت و صنعت دولتی ایران [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 229-247]
 • خداپرست شیرازی، جلیل تأثیر نابرابری درآمد برانتشار دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق موجود در هوا [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 539-551]
 • خسروی پور، بهمن تعیین عوامل مؤثر بر رفتار حفاظت از برق خانوارهای روستایی استان خوزستان: کابرد مدل فعال سازی هنجار (NAM) [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 75-89]

د

 • دانائی، الهام طراحی نظام آموزشی هنرستان‌های کشاورزی مبتنی بر الگوی توانمندساز [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 109-127]
 • دهمرده، مجید ارزیابی کارکردهای حفاظتی و تفریحی تالاب هامون با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 129-143]

ر

 • رحیمیان، مهدی بررسی رفاه ذهنی جوانان روستایی و تأثیر آن بر ماندگاری در روستا [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 21-35]
 • رزاقی، فاطمه تحلیل راهبردی چالش‌های آموزش و ترویج در مدیریت مراتع استان مازندران [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 447-463]
 • رزمی، حلیمه تعیین کننده های تمایل به مهاجرت خانوارهای روستایی حوضه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 367-383]
 • رستگار، شفق تحلیل راهبردی چالش‌های آموزش و ترویج در مدیریت مراتع استان مازندران [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 447-463]
 • رستمی، فرحناز شناسایی و تحلیل مولفه‌های توسعه بازاریابی دیجیتال محصولات کشاورزی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 385-398]
 • رستمی، فرحناز تحلیل عملکرد زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 481-495]
 • رضائی، روح اله تدوین راهبردهای تنوع بخشی به معیشت‌های خانوارهای روستایی در راستای احیای دریاچه ارومیه [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 515-537]
 • رضوانفر، احمد تحلیل ذی نفعان کلیدی در طراحی نظام مدیریت محیط زیست در واحدهای زراعی شرکت ‏های کشت و صنعت دولتی ایران [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 229-247]
 • رفیعی، حامد تعیین تعرفه بهینه پساب تصفیه‌شده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 91-108]

ز

 • زارع مهرجردی، محمدرضا بررسی ارتباط بین امنیت آب و بعد کمی امنیت غذایی در پهنه‌های مختلف اقلیمی ایران [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 497-514]
 • زمزمی، پریما الگوی پایدارسازی معیشت باغداران حاشیه دریاچه ارومیه در برابر سرمای دیررس بهاره: کاربرد نظریه داده بنیان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 55-74]

س

 • سالاری بردسیری، مریم بررسی ارتباط بین امنیت آب و بعد کمی امنیت غذایی در پهنه‌های مختلف اقلیمی ایران [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 497-514]
 • سپه پناه، مرجان سنجش پایداری اجتماعی در نظام های بهره برداری خانوادگی و تعاونی تولید کشاورزی (مورد مطالعه: روستاهای شهر سامن) [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 37-53]
 • سعادت، اسدالله عوامل موثر بر انتخاب راهبردهای معیشت در نواحی روستایی ولسوالی ژری، ولایت قندهار افغانستان [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 465-480]
 • سعیدی پور، بهمن تدوین و اعتبار‌سنجی نظام آموزش محیط‌زیست در بخش کشاورزی [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 399-430]
 • سلامی، حبیب اله ارزیابی و تحلیل مزیت‌های‌نسبی، رقابت‌پذیری و آثار سیاست‌های حمایتی محصولات منتخب پهنه‌های اقتصادی-کشاورزی افغانستان [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 301-323]
 • سواری ممبنی، آمنه تعیین عوامل مؤثر بر رفتار حفاظت از برق خانوارهای روستایی استان خوزستان: کابرد مدل فعال سازی هنجار (NAM) [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 75-89]

ش

 • شاه‌پسند، محمدرضا تدوین و اعتبار‌سنجی نظام آموزش محیط‌زیست در بخش کشاورزی [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 399-430]
 • شبیری، سید محمد تدوین و اعتبار‌سنجی نظام آموزش محیط‌زیست در بخش کشاورزی [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 399-430]
 • شجاعت الحسینی، سید جواد تدوین و اعتبار‌سنجی نظام آموزش محیط‌زیست در بخش کشاورزی [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 399-430]
 • شریف‌زاده، محمدشریف عوامل موثر بر انتخاب راهبردهای معیشت در نواحی روستایی ولسوالی ژری، ولایت قندهار افغانستان [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 465-480]
 • شعبانعلی فمی، حسین تحلیل مولفه‌های آسیب‌پذیری واحدهای بهره‌برداری کشاورزی کوچک‌مقیاس استان همدان در مواجهه با تغییر‌اقلیم [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 277-299]
 • شفیعی، فاطمه تحلیل چالش‌های راه‌اندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 249-263]
 • شمس، علی تعیین کننده های تمایل به مهاجرت خانوارهای روستایی حوضه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 367-383]
 • شهنوازی، علی بررسی نقش بهبود کارایی تولید گندم (آبی و دیم) بر دستیابی به اهداف برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در ایران [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 1-19]

ص

 • صالح، ایرج تعیین تعرفه بهینه پساب تصفیه‌شده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 91-108]
 • صبوری، محمدصادق طراحی نظام آموزشی هنرستان‌های کشاورزی مبتنی بر الگوی توانمندساز [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 109-127]
 • صدقیان باویل، لیدا ارزیابی اخلاقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی و نقش آن در توسعه کشاورزی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 203-214]
 • صفا، لیلا تدوین راهبردهای تنوع بخشی به معیشت‌های خانوارهای روستایی در راستای احیای دریاچه ارومیه [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 515-537]

ع

 • عبدالله زاده، غلامحسین عوامل موثر بر انتخاب راهبردهای معیشت در نواحی روستایی ولسوالی ژری، ولایت قندهار افغانستان [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 465-480]
 • علی آقا، مهسا بررسی صلاحیت های فردی و الزامات آموزش پایداری اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 215-227]
 • علی بیگی، امیرحسین تحلیل راهبردی سیستم ترویج کشاورزی حفاظتی با تکنیک SWOT [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 163-177]
 • علم بیگی، امیر تحلیل ذی نفعان کلیدی در طراحی نظام مدیریت محیط زیست در واحدهای زراعی شرکت ‏های کشت و صنعت دولتی ایران [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 229-247]
 • عمانی، احمدرضا طراحی نظام آموزشی هنرستان‌های کشاورزی مبتنی بر الگوی توانمندساز [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 109-127]

غ

 • غلامی، مصیب تحلیل راهبردی سیستم ترویج کشاورزی حفاظتی با تکنیک SWOT [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 163-177]

ف

 • فرج الله حسینی، سید جمال الگوی پایدارسازی معیشت باغداران حاشیه دریاچه ارومیه در برابر سرمای دیررس بهاره: کاربرد نظریه داده بنیان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 55-74]

ق

 • قاسمی، ایرج ارزیابی کارکردهای حفاظتی و تفریحی تالاب هامون با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 129-143]
 • قاسمی مبتکر، حسن پیش‌بینی انرژی خروجی و نشر گازهای گلخانه‌ای در تولید بادام‌زمینی: مطالعه موردی شهرستان آستانه اشرفیه استان گیلان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 145-162]
 • قنبری، رضوان بررسی رفاه ذهنی جوانان روستایی و تأثیر آن بر ماندگاری در روستا [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 21-35]

ک

 • کرمی، عزت اله ادراک زنان روستایی از نوسانات اقلیمی و نحوه سازگاری با آن‌ها: کاربرد نظریه داده بنیان (مورد مطالعه استان فارس) [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 567-581]
 • کریمی، حمید تأثیر اصول ارگونومی بر فرسودگی شغلی، استرس شغلی و بهره ‏وری کارشناسان کشاورزی(مورد مطالعه: استان کرمان) [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 431-446]
 • کریمی، سعید رابطه ی هوش هیجانی و تعهد سازمانی با خلاقیت و رفتار نوآورانه ی کارشناسان در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 347-366]
 • کرمی فرد، فریبرز شناسایی و تحلیل مولفه‌های توسعه بازاریابی دیجیتال محصولات کشاورزی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 385-398]
 • کلانتری، خلیل تحلیل مولفه‌های آسیب‌پذیری واحدهای بهره‌برداری کشاورزی کوچک‌مقیاس استان همدان در مواجهه با تغییر‌اقلیم [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 277-299]

گ

 • گراوندی، شهپر شناسایی و تحلیل مولفه‌های توسعه بازاریابی دیجیتال محصولات کشاورزی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 385-398]

م

 • مجاوریان، سید مجتبی کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی چندجمله‌ای در تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت‌های صنایع‌غذایی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 265-276]
 • مجتهدی، فاطمه کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی چندجمله‌ای در تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت‌های صنایع‌غذایی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 265-276]
 • محمد قاسمی، محمود ارزیابی کارکردهای حفاظتی و تفریحی تالاب هامون با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 129-143]
 • میرزایی خلیل آبادی، حمیدرضا بررسی ارتباط بین امنیت آب و بعد کمی امنیت غذایی در پهنه‌های مختلف اقلیمی ایران [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 497-514]
 • میرزائی، خلیل سنجش پایداری اجتماعی در نظام های بهره برداری خانوادگی و تعاونی تولید کشاورزی (مورد مطالعه: روستاهای شهر سامن) [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 37-53]
 • میرک‌زاده، علی اصغر تحلیل عملکرد زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 481-495]
 • معتقد، مهسا تحلیل مولفه‌های آسیب‌پذیری واحدهای بهره‌برداری کشاورزی کوچک‌مقیاس استان همدان در مواجهه با تغییر‌اقلیم [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 277-299]
 • ملک یارند، مرتضی تحلیل چالش‌های راه‌اندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 249-263]
 • مهرآبادی بشرآبادی، حسین بررسی ارتباط بین امنیت آب و بعد کمی امنیت غذایی در پهنه‌های مختلف اقلیمی ایران [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 497-514]
 • موحد محمدی، سید حمید تحلیل ذی نفعان کلیدی در طراحی نظام مدیریت محیط زیست در واحدهای زراعی شرکت ‏های کشت و صنعت دولتی ایران [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 229-247]
 • مویدی، معصومه ادراک زنان روستایی از نوسانات اقلیمی و نحوه سازگاری با آن‌ها: کاربرد نظریه داده بنیان (مورد مطالعه استان فارس) [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 567-581]
 • موسوی، سیدنعمت اله تأثیر نابرابری درآمد برانتشار دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق موجود در هوا [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 539-551]
 • مولایی، مرتضی تعیین کننده های تمایل به مهاجرت خانوارهای روستایی حوضه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 367-383]

ن

 • نبوی پله سرائی، اشکان پیش‌بینی انرژی خروجی و نشر گازهای گلخانه‌ای در تولید بادام‌زمینی: مطالعه موردی شهرستان آستانه اشرفیه استان گیلان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 145-162]
 • نیک زاد، مجتبی ارزیابی و تحلیل مزیت‌های‌نسبی، رقابت‌پذیری و آثار سیاست‌های حمایتی محصولات منتخب پهنه‌های اقتصادی-کشاورزی افغانستان [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 301-323]

و

 • ودادی، احمد ارزیابی اخلاقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی و نقش آن در توسعه کشاورزی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 203-214]
 • وفائی، الهام بررسی تأثیر نوسان قیمت نفت و تشدید تحریم‌ها بر ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 553-566]
 • ولی‌زاده، ناصر تأثیر اصول ارگونومی بر فرسودگی شغلی، استرس شغلی و بهره ‏وری کارشناسان کشاورزی(مورد مطالعه: استان کرمان) [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 431-446]

ی

 • یزدانی، سعید تعیین تعرفه بهینه پساب تصفیه‌شده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 91-108]
 • یزدانی، سعید بررسی آثار تولیدی پروژه انتقال آب طالقان به استان تهران و البرز با مدل تعادل عمومی [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 325-345]
 • یزدان پناه، مسعود تعیین عوامل مؤثر بر رفتار حفاظت از برق خانوارهای روستایی استان خوزستان: کابرد مدل فعال سازی هنجار (NAM) [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 75-89]
 • یعقوبی فرانی، احمد رابطه ی هوش هیجانی و تعهد سازمانی با خلاقیت و رفتار نوآورانه ی کارشناسان در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 347-366]