پیش‌بینی انرژی خروجی و نشر گازهای گلخانه‌ای در تولید بادام‌زمینی: مطالعه موردی شهرستان آستانه اشرفیه استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع

2 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در این تحقیق به بررسی انرژی مصرفی، نشر گازهای گلخانه ای و الگوسازی آن‌ها با بهره گیری از روش‌های هوش مصنوعی برای تولید محصول بادام زمینی در شهرستان آستانه‌اشرفیه استان گیلان پرداخته‌شده است. داده‌های موردنیاز برای این مطالعه از طریق گفتگو و مصاحبه با کشاورزان و کارشناسان منطقه در سال زراعی 98 به‌دست آمد. نتایج نشان داد، میزان کل انرژی نهاده ها و انرژی ستانده در تولید محصول بادام‌زمینی به ترتیب در حدود 19248 و 87210 مگاژول بر هکتار با کارایی 53/4 بوده و بیشترین میزان مصرف نهاده ها به کودهای شیمیایی با 45% تعلق داشت. همچنین در فرایند تولید حدود 571 کیلوگرم کربن دی اکسید بر هکتار منتشر گردید، که سوخت فسیلی با 57 درصد بالاترین سهم انتشار را به خود اختصاص داده است. نتایج الگوسازی نشان داد که در مقایسه با شبکه عصبی مصنوعی، عملکرد سامانه انفیس در پیش بینی انرژی خروجی و نشر گازهای گلخانه ای تولید بادام‌زمینی بهتر است.

کلیدواژه‌ها