نمایه نویسندگان

آ

 • آقاصفری، حنانه بررسی مؤلفه های مؤثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن با تأکید بر نقش مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای منطقه منا [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 819-835]

ا

 • ابریشمی، حمید بررسی اثر ریسک نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی بر عملکرد بانک‌های اسلامی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 389-404]
 • احمدی، ذولفقار تبیین‌‌کننده‌های تصمیم‌گیری گندمکاران برای پذیرش ابزار مدیریت ریسک محصول در استان ایلام [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 127-142]
 • احمدی، زهرا تحلیل عوامل موثر بر ضریب خودکفایی گندم در ایران [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 731-741]
 • ایروانی، سمانه عوامل تعیین کننده درآمد غیرکشاورزی خانوارهای روستایی نیشابور: کاربرد الگوی توبیت چند سطحی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 247-262]
 • اسدی، علی تحلیل اثرات طرح تجهیز و نوسازی باغات انگور استان همدان از دیدگاه باغداران [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 69-80]
 • اسدی، علی بررسی روابط متقابل مولفه‌های کشاورزی اقلیم هوشمند با استفاده از تکنیکDEMATEL [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 569-589]
 • اسدی، علی تحلیل محتوای سازوکارهای تخصیص منابع آب [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 923-938]
 • اسدآبادی، احسان تحلیل محتوای سازوکارهای تخصیص منابع آب [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 923-938]
 • اسکندری پور، علی بررسی اثر شوک‌های سیاست‌های پولی بر قیمت گروه محصولات کشاورزی مختلف (غذایی-صنعتی) [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 863-878]
 • اشرفی، مجید کاربست نظریه داده بنیاد در تبیین توسعه کارآفرینی بین المللی شرکت های دانش بنیان [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 695-711]
 • اکبری، مجید سنجش و ارزیابی تطبیقی زیست پذیری روستاهای دارا و فاقد فعالیت های حفاظت خاک و آبخیزداری (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 761-772]
 • امامی، نیره تبیین عوامل موثر بر رفتار محیط زیست باغداران شهرستان مشکین شهر. [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 663-678]
 • امجدی، افشین آزمون جدایی‌پذیری ضعیف و برآورد سیستم تقاضای گوشت در ایران (کاربرد سیستم تقاضای روتردام) [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 215-228]
 • امین روان، مرضیه اثر ریسک درآمدی بر الگوی کشت بهینه محصولات زراعی (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها) [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 631-641]
 • امینی زاده، میلاد بررسی اثر جهانی‌شدن بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در منطقه منا: کاربرد رگرسیون فضایی [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 53-68]
 • امینی زاده، میلاد بررسی مؤلفه های مؤثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن با تأکید بر نقش مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای منطقه منا [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 819-835]

ب

 • بابازاده، رضا ارائه مدل زنجیره تامین با روش برنامه‌ریزی ریاضی به منظور بهینه‎سازی برنامه‎ریزی تولید و توزیع میوه [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 773-785]
 • بابازاده خامنه، صدیقه ارائه سناریوهای توسعه گردشگری تاب آور و پایدار متکی بر جامعه محلی با رویکرد آینده نگاری: مورد مطالعه تالاب بین المللی فریدونکنار [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 909-922]
 • بادسار، محمد بررسی نقش میانجی محیط اقتصادی و خانوادگی در تحلیل اثر رسانه بر سبک زندگی روستاییان شهرستان زنجان [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 81-92]
 • بادسار، محمد نقش سرمایه اجتماعی و قابلیت‌های حرفه‌ای در توسعه کشت گیاهان دارویی [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 713-729]
 • بادغن، فاطمه تحلیل عوامل موثر بر مصرف محصولات تراریخته و جامعیت مواد غذایی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 405-421]
 • باقری، شهربانو بررسی آثار اقتصادی و رفاهی طرح انتقال آب طالقان در قالب یک مدل تعادل عمومی پویا [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 11-31]
 • بختیاری، صادق بررسی تحقق هم‌زمان اهداف اقتصادی بخش کشاورزی متاثر از محدودیت منابع آب در چارچوب برنامه ششم توسعه: مورد مطالعه استان یزد [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 275-285]
 • بشیری، حمیدرضا تحلیلی بر آثار سیاست‌های مدیریت تقاضای آب در شهرستان مرودشت [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 441-455]
 • بکی حسکوئی، مرتضی بررسی آثار اقتصادی و رفاهی طرح انتقال آب طالقان در قالب یک مدل تعادل عمومی پویا [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 11-31]
 • بلالی، حمید ارزیابی شاخص‌های حکمرانی منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی ایران : کاربرد چارچوب حکمرانی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دشت همدان ـ بهار [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 591-615]
 • بندری، ابوالمحمد تبیین عوامل موثر بر رفتار محیط زیست باغداران شهرستان مشکین شهر. [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 663-678]

پ

 • پاس، پریسا بررسی اثر شوک‌های سیاست‌های پولی بر قیمت گروه محصولات کشاورزی مختلف (غذایی-صنعتی) [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 863-878]
 • پاکروان چروده، محمدرضا بررسی فعالیت کارآفرینی زنان روستایی با تاکید بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان خرم آباد [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 489-505]
 • پیش بهار، اسماعیل تأثیر تجارت خارجی بر رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی (مطالعه موردی: کشورهای گروه D-8) [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 263-274]
 • پهلوانی، مرضیه بررسی تأثیر دانش و نگرش بر رفتار صیفی کاران جنوب استان کرمان نسبت به مدیریت کسب وکار زراعی [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 743-760]

ت

 • تاجری مقدم، مریم کشف موانع رفتار حفاظت آب کشاورزی و عوامل مرتبط با استفاده از نظریۀ داده‌بنیان (مورد مطالعه دشت نیشابور استان خراسان رضوی) [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 287-308]
 • تقی پوریان، محمد جواد مفهوم پردازی شبکه سازی در کسب و کارهای خانگی مبتنی بر محصولات کشاورزی با رویکرد کیفی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 343-353]
 • توکلی زانیانی، زهرا سنجش و ارزیابی تطبیقی زیست پذیری روستاهای دارا و فاقد فعالیت های حفاظت خاک و آبخیزداری (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 761-772]

ث

 • ثانی حیدری، علیرضا بررسی اثر جهانی‌شدن بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در منطقه منا: کاربرد رگرسیون فضایی [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 53-68]
 • ثانی حیدری، علیرضا بررسی مؤلفه های مؤثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن با تأکید بر نقش مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای منطقه منا [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 819-835]
 • ثنائی پور، هادی کاربست نظریه داده بنیاد در تبیین توسعه کارآفرینی بین المللی شرکت های دانش بنیان [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 695-711]

ج

 • جهانگرد، حلیمه ارزیابی و تحلیل اقتصادی آثار نوسانات اقلیمی بر عملکرد یونجه در ایران با رویکرد تعدیل آثار خشکسالی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 201-213]
 • جولایی، رامتین اثر ریسک درآمدی بر الگوی کشت بهینه محصولات زراعی (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها) [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 631-641]

چ

 • چیذری، امیر حسین بررسی کارایی قرارداد آتی زعفران نگین در بورس کالای ایران [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 851-862]

ح

 • حیاتی، باب اله بررسی آثار اقتصادی و رفاهی طرح انتقال آب طالقان در قالب یک مدل تعادل عمومی پویا [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 11-31]
 • حجازی، یوسف تدوین الگوی ارزش‏ها در آموزش عالی کشاورزی ایران [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 327-341]
 • حداد، میثم تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای مشتق شده ی گندم و پیش بینی آن با تأکید بر ترجیحات مصرف کننده [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 895-908]
 • حسینی، سید محمود تدوین الگوی ارزش‏ها در آموزش عالی کشاورزی ایران [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 327-341]
 • حسینی، سید محمود شناسایی راهکارهای مدیریت بهره برداری پایدار آب از قنوات در استان یزد، ایران [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 837-849]
 • حسینی یکانی، سید علی اثر ریسک درآمدی بر الگوی کشت بهینه محصولات زراعی (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها) [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 631-641]
 • حسینی نیا، غلامحسین مفهوم پردازی شبکه سازی در کسب و کارهای خانگی مبتنی بر محصولات کشاورزی با رویکرد کیفی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 343-353]

خ

 • خانزاده شادلوسفلی، الناز بررسی اثر جهانی‌شدن بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در منطقه منا: کاربرد رگرسیون فضایی [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 53-68]
 • خانزاده شادلوسفلی، الناز بررسی مؤلفه های مؤثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن با تأکید بر نقش مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای منطقه منا [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 819-835]
 • خدابخشی، اکبر تاثیر درجه آزادسازی تجاری بر امنیت غذایی دراقتصادهای متکی به درآمد نفتی(عضو اوپک) [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 541-552]
 • خراسانی، محمدامین سنجش و ارزیابی تطبیقی زیست پذیری روستاهای دارا و فاقد فعالیت های حفاظت خاک و آبخیزداری (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 761-772]
 • خسروی، یونس نقش سرمایه اجتماعی و قابلیت‌های حرفه‌ای در توسعه کشت گیاهان دارویی [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 713-729]

د

 • دایی کریم زاده، سعبد بررسی تحقق هم‌زمان اهداف اقتصادی بخش کشاورزی متاثر از محدودیت منابع آب در چارچوب برنامه ششم توسعه: مورد مطالعه استان یزد [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 275-285]
 • دانشور کاخکی، محمود عوامل تعیین کننده درآمد غیرکشاورزی خانوارهای روستایی نیشابور: کاربرد الگوی توبیت چند سطحی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 247-262]
 • دانه کار، افشین ارائه سناریوهای توسعه گردشگری تاب آور و پایدار متکی بر جامعه محلی با رویکرد آینده نگاری: مورد مطالعه تالاب بین المللی فریدونکنار [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 909-922]
 • دباغ، رحیم ارائه مدل زنجیره تامین با روش برنامه‌ریزی ریاضی به منظور بهینه‎سازی برنامه‎ریزی تولید و توزیع میوه [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 773-785]
 • دلاور، امین آزمون جدایی‌پذیری ضعیف و برآورد سیستم تقاضای گوشت در ایران (کاربرد سیستم تقاضای روتردام) [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 215-228]
 • دهقانی زاده، مجید بررسی تحقق هم‌زمان اهداف اقتصادی بخش کشاورزی متاثر از محدودیت منابع آب در چارچوب برنامه ششم توسعه: مورد مطالعه استان یزد [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 275-285]

ر

 • ریاحی، اندیشه بررسی اثر جهانی‌شدن بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در منطقه منا: کاربرد رگرسیون فضایی [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 53-68]
 • راحلی، حسین کشف موانع رفتار حفاظت آب کشاورزی و عوامل مرتبط با استفاده از نظریۀ داده‌بنیان (مورد مطالعه دشت نیشابور استان خراسان رضوی) [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 287-308]
 • رستمی، فرحناز تحلیلی اجتماعی بر علل رکود پروژه‌های ایستگاه پمپاژ آب (مورد مطالعه : روستای پاسار هرسین) [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 617-629]
 • رضایی، روح اله بررسی نقش میانجی محیط اقتصادی و خانوادگی در تحلیل اثر رسانه بر سبک زندگی روستاییان شهرستان زنجان [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 81-92]
 • رضایی، روح اله واکاوی عوامل روانشناختی تأثیرگذار بر رفتار به‌کارگیری سامانه آبیاری کم‌فشار در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 469-487]
 • رضایی، مهسا ارائه مدل زنجیره تامین با روش برنامه‌ریزی ریاضی به منظور بهینه‎سازی برنامه‎ریزی تولید و توزیع میوه [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 773-785]
 • رضائی مقدم، کورش عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی زنان عضو صندوق‌های حمایت از توسعه‌ی فعالیت‌های کشاورزی استان فارس [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 371-388]
 • رضوانفر، احمد تحلیل اثر ناهمگونی نقش رهبری در کیفیت زندگی کاری کارکنان ترویج کشاورزی با استفاده از الگوریتم بخش‌بندی ترکیب محدود (FIMIX) [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 143-158]
 • رفیعی، حامد بررسی کارایی قرارداد آتی زعفران نگین در بورس کالای ایران [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 851-862]
 • رفیعی، حامد برآورد ضایعات آب مجازی ناشی از هدر رفت محصولات در میادین میوه‌ و تره‌بار؛ مطالعه موردی شهر تهران [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 229-246]
 • روحانی، حسین تحلیل عوامل موثر بر ابعاد توسعه پایدار کشاورزی در استان خراسان رضوی؛ کاربرد معادلات رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 33-52]
 • روستایی، مریم بررسی روابط متقابل مولفه‌های کشاورزی اقلیم هوشمند با استفاده از تکنیکDEMATEL [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 569-589]

ز

 • زارع­ نژاد، مهرداد تحلیل اثر فضای کسب ‌و کار بر اشتغال بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات (مورد مطالعه: 31 استان‌ ایران) [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 423-440]
 • زروکی، شهریار تحلیل اثر فضای کسب ‌و کار بر اشتغال بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات (مورد مطالعه: 31 استان‌ ایران) [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 423-440]
 • زندی دره غریبی، بهاره تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای مشتق شده ی گندم و پیش بینی آن با تأکید بر ترجیحات مصرف کننده [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 895-908]

س

 • سام دلیری، احمد بررسی دقت روش انتقال منافع در مطالعات ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی: رودخانه سرد آبرود شهرستان چالوس) [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 643-654]
 • سپهوند، فاطمه تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تشکل‌های آب‌بران در استان لرستان با نقش میانجی مشارکت [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 159-175]
 • ستاری، امید بررسی اثر شوک‌های سیاست‌های پولی بر قیمت گروه محصولات کشاورزی مختلف (غذایی-صنعتی) [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 863-878]
 • سخی، فاطمه بررسی اثرگذاری شاخص‌های کیفیت محیط‌زیستی بر توسعه مالی در ایران [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]
 • سرورامینی، شبنم تحلیل اثرات طرح تجهیز و نوسازی باغات انگور استان همدان از دیدگاه باغداران [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 69-80]
 • سعدی، حشمت اله تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تشکل‌های آب‌بران در استان لرستان با نقش میانجی مشارکت [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 159-175]
 • سیف اللهی، ناصر بررسی مؤلفه های بسته‌بندی محصولات کشاورزی بر قصد خرید مصرف‌کننده [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 525-539]
 • سیف اللهی انار، حامد بررسی اثر ریسک نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی بر عملکرد بانک‌های اسلامی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 389-404]
 • سلامی، حبیب اله ارزیابی و تحلیل اقتصادی آثار نوسانات اقلیمی بر عملکرد یونجه در ایران با رویکرد تعدیل آثار خشکسالی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 201-213]
 • سلطانی، ارجمند ارزیابی نقش کاهش تعرفه گمرکی واردات چوب بر صیانت از جنگل ها و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 879-893]
 • سوری، سونیا تدوین الگوی ارزش‏ها در آموزش عالی کشاورزی ایران [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 327-341]

ش

 • شانازی، کاروان واکاوی رفتار بهداشتی نسبت به استفاده از آفت‌کش‌ها (مورد: کشاورزان شهرستان خرم‌آباد) [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 679-693]
 • شاه‌پسند، محمدرضا تبیین عوامل موثر بر رفتار محیط زیست باغداران شهرستان مشکین شهر. [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 663-678]
 • شاه نباتی، نرگس برآورد ضایعات آب مجازی ناشی از هدر رفت محصولات در میادین میوه‌ و تره‌بار؛ مطالعه موردی شهر تهران [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 229-246]
 • شاهنوشی، ناصر ارزیابی و تحلیل اقتصادی آثار نوسانات اقلیمی بر عملکرد یونجه در ایران با رویکرد تعدیل آثار خشکسالی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 201-213]
 • شجاعی، سامره کاربست نظریه داده بنیاد در تبیین توسعه کارآفرینی بین المللی شرکت های دانش بنیان [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 695-711]
 • شریعتی نیاسر، قائم واکاوی اثرات توان‌افزایی از طریق تأمین مالی خرد بر راه‌اندازی کسب و کار پایدار روستایی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 355-370]
 • شریفی، امید تحلیل اثرات طرح تجهیز و نوسازی باغات انگور استان همدان از دیدگاه باغداران [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 69-80]
 • شریفی، امید بررسی نقش میانجی اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات در رابطه با تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان جهاد کشاورزی [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 803-817]
 • شعبانعلی فمی، حسین بررسی نقش میانجی محیط اقتصادی و خانوادگی در تحلیل اثر رسانه بر سبک زندگی روستاییان شهرستان زنجان [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 81-92]
 • شعبانعلی فمی، حسین واکاوی عوامل روانشناختی تأثیرگذار بر رفتار به‌کارگیری سامانه آبیاری کم‌فشار در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 469-487]
 • شعبانعلی فمی، حسین تحلیل آسیب‌شناسی تعاونی‌های طیور (مورد مطالعه: استان همدان ) [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 787-802]
 • شهبازی، حبیب سطح بهینه بودجه تبلیغات عمومی شیر: کاربرد روش‌های تخصیص مختلف [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 643-662]

ص

 • صاحبدل، سینا تحلیل اثر ناهمگونی نقش رهبری در کیفیت زندگی کاری کارکنان ترویج کشاورزی با استفاده از الگوریتم بخش‌بندی ترکیب محدود (FIMIX) [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 143-158]
 • صالحی کمرودی، محسن تأثیر تجارت خارجی بر رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی (مطالعه موردی: کشورهای گروه D-8) [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 263-274]
 • صبوحی، محمود ارزیابی و تحلیل اقتصادی آثار نوسانات اقلیمی بر عملکرد یونجه در ایران با رویکرد تعدیل آثار خشکسالی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 201-213]
 • صبوحی صابونی، محمود بررسی اثر جهانی‌شدن بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در منطقه منا: کاربرد رگرسیون فضایی [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 53-68]
 • صدیقی مقدم، محسن شناسایی راهکارهای مدیریت بهره برداری پایدار آب از قنوات در استان یزد، ایران [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 837-849]
 • صرامی فروشانی، ترانه ارزیابی شاخص‌های حکمرانی منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی ایران : کاربرد چارچوب حکمرانی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دشت همدان ـ بهار [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 591-615]
 • صفا، لیلا بسط اخلاقی نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده برای پیش‌بینی قصد کشاورزان در انجام اقدامات حفاظت از منابع آب در شهرستان زنجان [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 107-125]

ض

 • ضیایی، سامان بررسی نقش میانجی اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات در رابطه با تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان جهاد کشاورزی [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 803-817]

ظ

 • ظریفیان، شاپور کشف موانع رفتار حفاظت آب کشاورزی و عوامل مرتبط با استفاده از نظریۀ داده‌بنیان (مورد مطالعه دشت نیشابور استان خراسان رضوی) [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 287-308]

ع

 • عبدالله زاده، غلامحسین تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های مناسب ارزیابی آسیب‌پذیری مناطق کشاورزی در شرایط خشک‌سالی [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 457-468]
 • عظیم زاده، علی کاربست نظریه داده بنیاد در تبیین توسعه کارآفرینی بین المللی شرکت های دانش بنیان [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 695-711]
 • علی بیگی، امیرحسین بررسی تأثیر دانش و نگرش بر رفتار صیفی کاران جنوب استان کرمان نسبت به مدیریت کسب وکار زراعی [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 743-760]
 • علیزاده، رمضان مفهوم پردازی شبکه سازی در کسب و کارهای خانگی مبتنی بر محصولات کشاورزی با رویکرد کیفی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 343-353]
 • علم بیگی، امیر تحلیل اثر ناهمگونی نقش رهبری در کیفیت زندگی کاری کارکنان ترویج کشاورزی با استفاده از الگوریتم بخش‌بندی ترکیب محدود (FIMIX) [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 143-158]
 • علم بیگی، امیر ارائه سناریوهای توسعه گردشگری تاب آور و پایدار متکی بر جامعه محلی با رویکرد آینده نگاری: مورد مطالعه تالاب بین المللی فریدونکنار [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 909-922]
 • عوض پور، لیلا واکاوی اثرات توان‌افزایی از طریق تأمین مالی خرد بر راه‌اندازی کسب و کار پایدار روستایی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 355-370]

غ

 • غلامرضایی، سعید تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تشکل‌های آب‌بران در استان لرستان با نقش میانجی مشارکت [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 159-175]
 • غلامرضایی، سعید بررسی فعالیت کارآفرینی زنان روستایی با تاکید بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان خرم آباد [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 489-505]
 • غلامرضایی، سعید واکاوی رفتار بهداشتی نسبت به استفاده از آفت‌کش‌ها (مورد: کشاورزان شهرستان خرم‌آباد) [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 679-693]

ف

 • فاطمی، مهسا عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی زنان عضو صندوق‌های حمایت از توسعه‌ی فعالیت‌های کشاورزی استان فارس [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 371-388]
 • فتاحی اردکانی، احمد بررسی اثرگذاری شاخص‌های کیفیت محیط‌زیستی بر توسعه مالی در ایران [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]
 • فتاحی اردکانی، احمد تحلیل عوامل موثر بر ضریب خودکفایی گندم در ایران [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 731-741]
 • فتحی، سهیلا بررسی نقش میانجی محیط اقتصادی و خانوادگی در تحلیل اثر رسانه بر سبک زندگی روستاییان شهرستان زنجان [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 81-92]
 • فتحی، سهیلا نقش سرمایه اجتماعی و قابلیت‌های حرفه‌ای در توسعه کشت گیاهان دارویی [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 713-729]
 • فراشی، زینب واکاوی رفتار بهداشتی نسبت به استفاده از آفت‌کش‌ها (مورد: کشاورزان شهرستان خرم‌آباد) [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 679-693]
 • فرج الله حسینی، سید جمال شناسایی راهکارهای مدیریت بهره برداری پایدار آب از قنوات در استان یزد، ایران [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 837-849]
 • فهرستی ثانی، مسعود تحلیل عوامل موثر بر ضریب خودکفایی گندم در ایران [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 731-741]

ق

 • قاسمی، احمد پیامدهای واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری دشت سیستان بر پایه تئوری سیستم خاکستری [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 93-106]
 • قاسمی، ایرج پیامدهای واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری دشت سیستان بر پایه تئوری سیستم خاکستری [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 93-106]
 • قاسمی، جواد تبیین عوامل موثر بر رفتار محیط زیست باغداران شهرستان مشکین شهر. [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 663-678]
 • قربانی، خلیل تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های مناسب ارزیابی آسیب‌پذیری مناطق کشاورزی در شرایط خشک‌سالی [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 457-468]
 • قربانی، محمد تحلیل عوامل موثر بر ابعاد توسعه پایدار کشاورزی در استان خراسان رضوی؛ کاربرد معادلات رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 33-52]
 • قربانی، محمد عوامل تعیین کننده درآمد غیرکشاورزی خانوارهای روستایی نیشابور: کاربرد الگوی توبیت چند سطحی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 247-262]
 • قربانی، مهدی سنجش و ارزیابی تطبیقی زیست پذیری روستاهای دارا و فاقد فعالیت های حفاظت خاک و آبخیزداری (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 761-772]
 • قربانی، مهدی واکاوی اثرات توان‌افزایی از طریق تأمین مالی خرد بر راه‌اندازی کسب و کار پایدار روستایی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 355-370]
 • قنبری، رضوان بررسی فعالیت کارآفرینی زنان روستایی با تاکید بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان خرم آباد [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 489-505]

ک

 • کاظم نژاد، مهدی ارزیابی و تحلیل اقتصادی آثار نوسانات اقلیمی بر عملکرد یونجه در ایران با رویکرد تعدیل آثار خشکسالی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 201-213]
 • کیانی فیض اباد، زهرا برآورد ضایعات آب مجازی ناشی از هدر رفت محصولات در میادین میوه‌ و تره‌بار؛ مطالعه موردی شهر تهران [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 229-246]
 • کرباسی، علیرضا عوامل تعیین کننده درآمد غیرکشاورزی خانوارهای روستایی نیشابور: کاربرد الگوی توبیت چند سطحی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 247-262]
 • کرمی، رویا نقش سرمایه اجتماعی و قابلیت‌های حرفه‌ای در توسعه کشت گیاهان دارویی [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 713-729]
 • کریمی، سعید رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی: یک تحلیل میان‌فرهنگی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 309-326]
 • کفایتی، نرگس تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های مناسب ارزیابی آسیب‌پذیری مناطق کشاورزی در شرایط خشک‌سالی [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 457-468]
 • کلانتری، خلیل تحلیل اثرات طرح تجهیز و نوسازی باغات انگور استان همدان از دیدگاه باغداران [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 69-80]
 • کلانتری، خلیل بررسی روابط متقابل مولفه‌های کشاورزی اقلیم هوشمند با استفاده از تکنیکDEMATEL [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 569-589]
 • کلانتری، خلیل تحلیل محتوای سازوکارهای تخصیص منابع آب [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 923-938]
 • کهنسال، محمدرضا تحلیل عوامل موثر بر ابعاد توسعه پایدار کشاورزی در استان خراسان رضوی؛ کاربرد معادلات رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 33-52]
 • کهنسال، محمدرضا تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای مشتق شده ی گندم و پیش بینی آن با تأکید بر ترجیحات مصرف کننده [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 895-908]
 • کورکی نژاد، ژاله کارایی فنی آب و تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی نوین آبیاری با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی (تولیدکنندگان پسته شهرستان سیرجان) [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 507-523]

گ

 • گراوندی، شهپر تحلیلی اجتماعی بر علل رکود پروژه‌های ایستگاه پمپاژ آب (مورد مطالعه : روستای پاسار هرسین) [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 617-629]
 • گرجی، محمدباقر تحلیل اثر فضای کسب ‌و کار بر اشتغال بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات (مورد مطالعه: 31 استان‌ ایران) [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 423-440]
 • گلستانی نسب، رضا تاثیر درجه آزادسازی تجاری بر امنیت غذایی دراقتصادهای متکی به درآمد نفتی(عضو اوپک) [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 541-552]
 • گلکارفرد، مرجان عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی زنان عضو صندوق‌های حمایت از توسعه‌ی فعالیت‌های کشاورزی استان فارس [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 371-388]

م

 • مجاوریان، سید مجتبی اثر ریسک درآمدی بر الگوی کشت بهینه محصولات زراعی (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها) [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 631-641]
 • محتشمی، تکتم بررسی کارایی قرارداد آتی زعفران نگین در بورس کالای ایران [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 851-862]
 • محمدی، یاسر تبیین‌‌کننده‌های تصمیم‌گیری گندمکاران برای پذیرش ابزار مدیریت ریسک محصول در استان ایلام [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 127-142]
 • محمدی، حسین بررسی مؤلفه های مؤثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن با تأکید بر نقش مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای منطقه منا [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 819-835]
 • محمدی، حمید بررسی نقش میانجی اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات در رابطه با تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان جهاد کشاورزی [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 803-817]
 • محمدیان، فرشاد بررسی دقت روش انتقال منافع در مطالعات ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی: رودخانه سرد آبرود شهرستان چالوس) [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 643-654]
 • محمدقاسمی، محمود پیامدهای واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری دشت سیستان بر پایه تئوری سیستم خاکستری [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 93-106]
 • محمودی، ابوالفضل آزمون جدایی‌پذیری ضعیف و برآورد سیستم تقاضای گوشت در ایران (کاربرد سیستم تقاضای روتردام) [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 215-228]
 • مختاری، آرزو واکاوی عوامل روانشناختی تأثیرگذار بر رفتار به‌کارگیری سامانه آبیاری کم‌فشار در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 469-487]
 • مرادیان، پریسا تحلیلی اجتماعی بر علل رکود پروژه‌های ایستگاه پمپاژ آب (مورد مطالعه : روستای پاسار هرسین) [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 617-629]
 • میرترابی، مهدیه السادات تحلیل مولفه های تسهیل کننده توانمندی اقتصادی زنان روستایی (مورد مطالعه اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی استان سمنان) [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 553-567]
 • میردریکوند، مریم واکاوی رفتار بهداشتی نسبت به استفاده از آفت‌کش‌ها (مورد: کشاورزان شهرستان خرم‌آباد) [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 679-693]
 • میرعمادی، سیدابوالقاسم بررسی کارایی قرارداد آتی زعفران نگین در بورس کالای ایران [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 851-862]
 • معتقد، مهسا تحلیل آسیب‌شناسی تعاونی‌های طیور (مورد مطالعه: استان همدان ) [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 787-802]
 • مقدس فریمانی، شهرام تحلیل مولفه های تسهیل کننده توانمندی اقتصادی زنان روستایی (مورد مطالعه اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی استان سمنان) [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 553-567]
 • مکریت، احمد سلمان رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی: یک تحلیل میان‌فرهنگی [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 309-326]
 • ملکی فرد، فاطمه بررسی فعالیت کارآفرینی زنان روستایی با تاکید بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان خرم آباد [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 489-505]
 • مهدی زاده راینی، محمد جواد بررسی نقش میانجی اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات در رابطه با تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان جهاد کشاورزی [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 803-817]
 • موحدی، رضا ارزیابی شاخص‌های حکمرانی منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی ایران : کاربرد چارچوب حکمرانی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دشت همدان ـ بهار [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 591-615]
 • موحد محمدی، سید حمید تدوین الگوی ارزش‏ها در آموزش عالی کشاورزی ایران [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 327-341]
 • موسوی، سیدنعمت اله ارزیابی نقش کاهش تعرفه گمرکی واردات چوب بر صیانت از جنگل ها و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 879-893]
 • موسوی، سید نعمت اله تحلیلی بر آثار سیاست‌های مدیریت تقاضای آب در شهرستان مرودشت [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 441-455]

ن

 • نامدار، راضیه تحلیل عوامل موثر بر مصرف محصولات تراریخته و جامعیت مواد غذایی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 405-421]
 • نجفی، بهاء الدین تحلیلی بر آثار سیاست‌های مدیریت تقاضای آب در شهرستان مرودشت [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 441-455]
 • نجفی، بهاالدین ارزیابی نقش کاهش تعرفه گمرکی واردات چوب بر صیانت از جنگل ها و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 879-893]
 • نشاط، اکرم تحلیل عوامل موثر بر ضریب خودکفایی گندم در ایران [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 731-741]
 • نوروزی، عباس تبیین عوامل موثر بر رفتار محیط زیست باغداران شهرستان مشکین شهر. [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 663-678]

و

 • ویاجی، داوید اثر ریسک درآمدی بر الگوی کشت بهینه محصولات زراعی (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها) [دوره 52، شماره 3، 1400، صفحه 631-641]
 • ولی نیا، سپیده بسط اخلاقی نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده برای پیش‌بینی قصد کشاورزان در انجام اقدامات حفاظت از منابع آب در شهرستان زنجان [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 107-125]

ی

 • یاوری، غلام رضا آزمون جدایی‌پذیری ضعیف و برآورد سیستم تقاضای گوشت در ایران (کاربرد سیستم تقاضای روتردام) [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 215-228]
 • یزدانی، سعید بررسی آثار اقتصادی و رفاهی طرح انتقال آب طالقان در قالب یک مدل تعادل عمومی پویا [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 11-31]
 • یزدانی، سعید بررسی کارایی قرارداد آتی زعفران نگین در بورس کالای ایران [دوره 52، شماره 4، 1400، صفحه 851-862]
 • یزدانی، سعید آزمون جدایی‌پذیری ضعیف و برآورد سیستم تقاضای گوشت در ایران (کاربرد سیستم تقاضای روتردام) [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 215-228]
 • یزدان پناه، مسعود کشف موانع رفتار حفاظت آب کشاورزی و عوامل مرتبط با استفاده از نظریۀ داده‌بنیان (مورد مطالعه دشت نیشابور استان خراسان رضوی) [دوره 52، شماره 2، 1400، صفحه 287-308]