ارائه مدل زنجیره تامین با روش برنامه‌ریزی ریاضی به منظور بهینه‎سازی برنامه‎ریزی تولید و توزیع میوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فناوریهای صنعتی، گروه مهندسی صنایع،- دانشگاه صنعتی ارومیه- ارومیه- ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع،- دانشگاه ارومیه- ارومیه- ایران

چکیده

توزیع سریع کالاهای فسادپذیر امروزه از اهمیت ویژه‎ای برخوردار بوده و از میان رفتن کیفیت این محصولات هزینه‎های بسیاری را ایجاد می‎کند. در این پژوهش، الگوی یکپارچه شبکه زنجیره تأمین با استفاده از روش برنامه‌ریزی ریاضی برای بهینه‌سازی برنامه تولید، ذخیره و توزیع میوه با هدف کاهش هزینه‌ها برای چند دوره ارائه شد. حلقه‌های ‌این زنجیره شامل تامین‌کنندگان، مراکز مرتب‌سازی، سردخانه‌ها، مشتریان میوه و مشتریان ضایعات میوه است. هدف، تعیین برنامه میزان خرید بهینه از تأمین‌کنندگان، میزان نگهداری شده در سردخانه‎ها و میزان توزیع بهینه آن می‌باشد که در نهایت باعث می‌شود هزینه کل زنجیره کمینه گردد. برای اعتبارسنجی مدل، مطالعه موردی محصول سیب در شهرستان‌های تولید کننده سیب در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی در سال 1398 استفاده شد. با توجه به الگوی بهینه پیشنهادی، تصمیمات بهینه در مورد میزان بهینه خرید و حمل از تامین‌کننده به مکان مرتب‌سازی و حمل به مشتریان ضایعات، مقدار بهینه موجودی سردخانه و مکان بهینه احداث مراکز مرتب‌سازی اتخاذ شد. نتایج عددی نشان داد که محل‌های بهینه برای احداث مراکز مرتب‌سازی میوه در شهر ارومیه خواهد بود. طبق نتایج تحلیل حساسیت، با افزایش 10 تا 80 درصدی تقاضای میوه، هزینه‌های کل از 8 تا 18 درصد افزایش می یابد. همچنین با افزایش 2 تا 15 درصدی هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های کل تغییر کم از 0.04 تا 0.11 درصد را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها