نویسنده = روح اله رضایی
شناسایی و تبیین موانع حفاظت از منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه: یک پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22059/ijaedr.2022.342469.669146

داود امین فنک؛ روح اله رضایی؛ کامران زینال زاده


بررسی نقش میانجی محیط اقتصادی و خانوادگی در تحلیل اثر رسانه بر سبک زندگی روستاییان شهرستان زنجان

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 81-92

10.22059/ijaedr.2021.122356.667970

سهیلا فتحی؛ محمد بادسار؛ حسین شعبانعلی فمی؛ روح اله رضایی


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

دوره 50، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 147-160

10.22059/ijaedr.2019.130806.668068

نفیسه صلاحی مقدم؛ روح اله رضایی؛ حسین شعبانعلی فمی


نقش میانجی عوامل فردی و محیطی بر تمایل اشتغال دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 55-65

10.22059/ijaedr.2017.62017

روح اله رضائی؛ محمد بادسار؛ مهدی قاسمی؛ سهیلا فتحی


تحلیل پیامدهای اجرای طرح های آبخیزداری در مناطق روستایی استان زنجان (مطالعه موردی: روستای خمارک)

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 115-123

10.22059/ijaedr.2014.51584

روح اله رضائی؛ الهام ودادی؛ خدیجه مهردوست؛ لیلا صفا


بررسی عوامل تأثیرگذار بر رضایت کشاورزان از شرکت¬های خدمات مشاوره¬ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان زنجان

دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 221-234

10.22059/ijaedr.2013.36720

روح اله رضایی؛ احسان قلی فر؛ حسام الدین غلامی؛ حسام‌الدین غلامی


بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز مروجان کشاورزی از دیدگاه پرسنل ترویج کشاورزی استان اردبیل

دوره 43، شماره 3، مهر 1391، صفحه 473-482

10.22059/ijaedr.2012.30507

روح اله رضایی؛ سید علیرضا قدیمی؛ سید رضا اسحاقی؛ الهام ودادی


شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران

42-2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 379-388

10.22059/ijaedr.2012.24811

روح اله رضایی؛ سید محمود حسینی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علیمراد سرافرازی


بررسی عوامل موثر بر مشارکت آب‌بران در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی اراضی‌ زیر سد جیرفت

دوره 43، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 231-240

10.22059/ijaedr.2012.30470

امید شریفی؛ روح اله رضایی؛ سعید غلامرضایی؛ ناصر برومند