دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 271-532 
3. تحلیل انرژی تولید هندوانه تحت سیستم کشت زیر پلاستیک و فضای باز با روش DEA در خوزستان

صفحه 293-301

زینت عبداللهی آرپناهی؛ افشین مرزبان؛ محمدامین آسودار؛ عباس عبدشاهی


11. تعیین عوامل موثر بر رفتار حفاظت از آب کشاورزان در شهرستان سلسله: کاربرد مدل فعال سازی هنجار

صفحه 379-390

فاطمه رحیمی فیض آباد؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمد زاده


12. تحلیل مؤلفه‌‌های سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان کشاورزی با تأکید بر کارآفرینی

صفحه 391-401

فرهاد خسروانی؛ امیر نعیمی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ همایون فرهادیان؛ فضل اله عزیزپور فرد


15. تبیین سازوکار و راهبردهای مناسب برای دستیابی به کشاورزی پایدار

صفحه 427-440

هادی ویسی؛ جعفر کامبوزیا؛ مجتبی زارع؛ مسعود حقیقی


19. تحلیل موانع و راهکارهای توسعه عدالت‌محور صنایع کشاورزی در ایران

صفحه 479-498

حجت ورمزیاری؛ فرحناز رستمی؛ محسن صمدی؛ مصطفی بنی‌اسدی


20. تحلیل تغییرات فصلی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای کشاورزان خرده پای استان مازندران

صفحه 499-510

علی احمدی فیروزجائی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ ناصر مطیعی؛ فاطمه محمدی نصرآبادی