دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-269 
بررسی ساختار تولید و بازدهی نسبت به مقیاس محصول کلزا در ایران

صفحه 23-33

10.22059/ijaedr.2016.58831

فرشته اسداله پور؛ سعید یزدانی؛ علی رضا روستان؛ فرحناز نکوفر


تجارت جهانی و خودکفایی گندم در جهان

صفحه 93-107

10.22059/ijaedr.2016.58836

شهریار نصابیان؛ آزاده محرابیان؛ هما شکاریان


ارزیابی راندمان مالی کشاورزان با تکیه بر تعیین ارزش اقتصادی آب

صفحه 141-150

10.22059/ijaedr.2016.58839

محمدعلی اسماعیلی موخر فردویی؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی نژاد؛ عبدالحسین هورفر


شناسایی و اولویت‌بندی گزیدارهای توسعه تشکیلات ترویج تعاون کشور

صفحه 151-167

10.22059/ijaedr.2016.58840

غلامحسین عبداله زاده؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین حسینی نیا؛ علی قلی حیدری


بررسی عوامل موثر بر پذیرش و عدم پذیرش کشت محصولات سالم در استان خوزستان

صفحه 169-180

10.22059/ijaedr.2016.58841

فروغ علیقلی؛ عبد العظیم آجیلی؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی