دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-269 
3. بررسی ساختار تولید و بازدهی نسبت به مقیاس محصول کلزا در ایران

صفحه 23-33

فرشته اسداله پور؛ سعید یزدانی؛ علی رضا روستان؛ فرحناز نکوفر


6. عوامل بازدارنده گسترش بیمه گندم در شهرستان اسدآباد

صفحه 57-66

مرتضی ماجدی؛ کریم نادری مهدیی؛ حشمت اله سعدی


9. تجارت جهانی و خودکفایی گندم در جهان

صفحه 93-107

شهریار نصابیان؛ آزاده محرابیان؛ هما شکاریان


12. ارزیابی راندمان مالی کشاورزان با تکیه بر تعیین ارزش اقتصادی آب

صفحه 141-150

محمدعلی اسماعیلی موخر فردویی؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی نژاد؛ عبدالحسین هورفر


13. شناسایی و اولویت‌بندی گزیدارهای توسعه تشکیلات ترویج تعاون کشور

صفحه 151-167

غلامحسین عبداله زاده؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین حسینی نیا؛ علی قلی حیدری


14. بررسی عوامل موثر بر پذیرش و عدم پذیرش کشت محصولات سالم در استان خوزستان

صفحه 169-180

فروغ علیقلی؛ عبد العظیم آجیلی؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی