دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 533-769 
7. بررسی همگرایی بلندمدت شدت مصرف انرژی و سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی(ارسال مجدد)

صفحه 599-608

عمران طاهری ریکنده؛ حامد رفیعی؛ صابر کلهری؛ الهام مهرپرورحسینی


11. الگویی از عوامل محدودکننده مصرف محصولات ارگانیک از دیدگاه متخصصان کشاورزی در شهرستان کرج: یک نظریه داده بنیان

صفحه 647-656

رسول لوایی آدریانی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ فرشید شریفیان؛ سعدی فتح الهی گلام بحری؛ علی امیری


13. عوامل موثر بر بهره‏مندی پایدار از جنگل در بین جنگل‏نشینان استان لرستان

صفحه 673-681

مهدی رحیمیان؛ هوشنگ ایروانی؛ خلیل کلانتری؛ وحید اعتماد