دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 197-393 
5. بررسی امکان‌پذیری مدیریت تلفیقی آفت کرم خراط گردو در شهرستان بافت

صفحه 233-246

10.22059/ijaedr.2015.54888

محمدشریف شریف‌زاده؛ مهدیه حسینخانی؛ غلامحسین عبدالله زاده


8. تبیین ابزارهای سیاستی پیشران توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران

صفحه 267-276

10.22059/ijaedr.2015.54891

آرزو باباجانی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ محمدرضا رضاپناه


17. تدوین اولویت های صادراتی کشمش ایران در بازار جهانی

صفحه 363-373

10.22059/ijaedr.2015.54902

میلاد امینی زاده؛ حامد رفیعی؛ اندیشه ریاحی؛ راضیه شنگایی؛ الهام مهرپرور حسینی