دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-205 
5. تحلیل عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک تولید در کشاورزان پرتقال کار جیرفت

صفحه 57-67

فرهاد محمدی کانی گلزار؛ معصومه عسگری؛ مسلم سواری؛ ژیلا دانشور عامری


12. نگرش کشاورزان استان کرمانشاه به عملیات حفاظت خاک

صفحه 143-154

زهرا کرانی؛ نعمت اله شیری؛ لاله صالحی