دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 207-393 
4. تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی بر نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی

صفحه 235-246

علی اصغر میرک زاده؛ نعمت اله شیری؛ سعید هدایتی نیا


5. تجزیه وتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی حفاظتی در استان فارس

صفحه 247-255

سمانه عابدی؛ سعید یزدانی؛ ایراج صالح؛ حبیب الله سلامی؛ محمد رضا جهانسوز


18. زمینه‌یابی ایجاد بیمه شاخص آب‌و‌هوایی پیشنهادی در محصول گندم دیم شهرستان اهر

صفحه 383-393

محمد قهرمان زاده؛ قادر دشتی؛ سمیرا افراسیابی؛ جواد حسین زاد؛ باب اله حیاتی