ارائه الگوی پیش بینی مصرف آب شرب و کشاورزی استان تهران (مطالعه موردی: سد امیرکبیر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت و نقش پیش­بینی مصرف آب در خصوص مدیریت منابع آب و اتخاذ سیاست­های درازمدت و کوتاه­مدت مناسب در جهت بهینه­سازی تقاضای آب این مطالعه با هدف تدوین الگویی برای پیش­بینی مصرف آب به روش باکس و جنکینز انجام شده است. برای این منظور از داده­های ماهانة مصرف آب شرب و کشاورزی در سطح استان تهران برای سال­های 1380- 1388 استفاده شده است. Beaulieu and  Miron (1993) آزمون ریشه‌های واحد فصلی و غیر فصلی را بر مبنای تکنیک HEGY برای داده­های ماهانة بسط داده­شده انجام دادند. نتایج بر اساس روش باکس- جنکینز بیانگر آن است که الگوی مناسب برای پیش­بینی مصرف آب در دو بخش شرب و کشاورزی به­ترتیب، الگوی آریمای فصلی و  تشخیص داده شد. بر اساس الگوهای ارائه­شده میزان مصرف آب در دو بخش مورد مطالعه در هر دوره متأثر از میزان آن­ها و شوک­های وارد بر آن­ها در دوره­های قبل است؛ بنابراین پیش­بینی مقادیر مذکور نه به طور دقیق بلکه به صورت نسبی این امکان را فراهم می­سازد تا سیاست­گذاران یک دید کلی در مورد تغییرات مصرف آب در بخش شرب و کشاورزی در ماه­های آینده داشته باشند تا با استفاده از آن بتوانند برای انجام اقدامات لازم در خصوص مدیریت صحیح مصرف و بهره­برداری از مخازن برنامه­ریزی و تصمیم­گیری­های آتی مؤثرتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها