بررسی نقش عوامل مؤثر بر تابع تقاضای آب خانگی در شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ایلام

2 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام

چکیده

آب و تقاضای آن در بخش­های مختلف یکی از موضوع­های مهم و مورد توجه پژوهشگران، سیاست­گذاران و محافل علمی و اجرایی است. امروزه، کمتر شهری وجود دارد که با تنگناهای تأمین آب آشامیدنی سالم سروکار نداشته باشد، از این رو تخمین تقاضای آب اهمیت بالایی دارد. در این مطالعه، با استفاده از تئوری­های اقتصاد خرد، مدل تابع تقاضای استون گری برای کالای ضروری آب با تأمین سطح حداقل معاش به وسیلة توابع رگرسیونی خطی و لگاریتمی برآورد شد و عوامل مختلف و مؤثر بر تقاضای آب آشامیدنی شناسایی، اندازه­گیری و تخمین زده شد؛ آنگاه کشش‌ قیمتی و کشش درآمدی تقاضای آب محاسبه شد. بر اساس نتایج تحقیق، مصرف آب فصل­های تابستان و پاییز خانوارهای مورد بررسی 7/1 برابر مصرف فصل­های زمستان و بهار آن­هاست. از آنجا که متغیرهای قیمت و درآمد سهم بسیار کمی از تقاضا برای آب را توضیح داده­اند، در سیاست­گذاری و مدیریت تقاضای آب باید علاوه بر آ­ن­ها به عوامل و متغیرهای دیگری نظیر ویژگی­های خانوار، ویژگی­های ساختمان، میزان و فشار آب در دسترس و دمای هوا نیز توجه کرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که توجه صرف به متغیرهای اقتصادی در برنامه­ریزی­های اقتصادی مربوط به آب ما را به نتیجة مطلوب نمی­رساند.

کلیدواژه‌ها