دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 369-545 
3. بررسی قانون یک قیمتی در بازارهای محصولات زراعی ایران (مطالعه موردی: زعفران و لوبیا)

صفحه 391-398

اسمعیل ابونوری؛ احمد فتاحی اردکانی؛ نبی الله اسماعیلی اتوئی؛ سید محمد حسینی


6. نقش سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی کشاورزان شهرستان دیواندره

صفحه 431-441

محمدرضا شاه‌پسند؛ ولی الله سارانی؛ مسلم سواری


10. تحلیل شبکة تعاملات کنشگران سازمانی نظام نوآوری پایدار صنعت لبنیات ایران

صفحه 477-490

زهرا فزونی اردکانی؛ همایون فرهادیان؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حبیب اله طباطباییان؛ حبیب اله رعنایی کرد شولی


11. نشانگرهای ارزشیابی بنگاه های خصوصیِ تدارک بیننده خدمات ترویجی و مشاوره ای کشاورزی

صفحه 491-505

عرفان علی میرزایی؛ سید محمود حسینی؛ یوسف حجازی؛ سید حمید موحد محمدی