دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-178 
3. اندازه گیری پایداری زارعین دشت کمین استان فارس: مقایسه روش های PCA و AHP

صفحه 23-33

الهام جمالی مقدم؛ سعید یزدانی؛ حبیب اله سلامی؛ غلامرضا پیکانی


5. - تحلیل سازو کارهای تحول آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

صفحه 43-53

ندا علیزاده؛ حسن صدیقی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ مقصود فراست خواه