دوره و شماره: 42-2، شماره 4 - شماره پیاپی 1127905، مهر 1391، صفحه 479-704 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران) 
4. عوامل موثر بر پذیرش عملیات مکانیکی حفاظت خاک در اراضی دیم شهرستان ایذه

صفحه 513-524

داود مومنی چلکی؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی؛ ایوب رضایی


10. تاثیر ویژگی‌های شخصی و حرفه‌ای بهنژادگران بر نگرش آنها نسبت به بکارگیری بهنژادی مشارکتی

صفحه 579-588

امیر نعیمی؛ نگین بیگلری؛ فاطمه عباسی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ محمد چیذری


14. بررسی سازوکارهای توسعه سرمایه اجتماعی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

صفحه 627-645

فرحناز رستمی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ خلیل کلانتری؛ محمد علی محمدی


19. تحلیل نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به یادگیری گروهی در دانشگاه رازی کرمانشاه

صفحه 693-704

زهرا اطهری؛ کیومرث زرافشانی؛ علی اصغر میرک زاده؛ عادل سلیمانی