دوره و شماره: 42-2، شماره 3 - شماره پیاپی 884040، تیر 1391، صفحه 301-479 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران) 
2. الگوی بهینه و پایدار مصرف منابع آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دشت کبودرآهنگ همدان)

صفحه 313-322

محمد آقاپور صباغی؛ سعید یزدانی؛ حبیب الله سلامی؛ غلامرضا پیکانی


4. شناسایی عوامل بازدارنده‌ توسعه سازمان‌های کشاورزان نخل‌‌دار استان خوزستان

صفحه 335-346

عرفان علی میرزایی؛ علی اسدی؛ ایرج ملک محمدی؛ مریم طهماسبی


6. بررسی خصوصیات کارآفرینانه دانشجویان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

صفحه 357-366

نگین فلاح حقیقی؛ احمد رضوانفر؛ خلیل کلانتری؛ سید مصطفی رضوی


8. شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران

صفحه 379-388

روح اله رضایی؛ سید محمود حسینی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علیمراد سرافرازی


12. بررسی نگرش‌های پا‌یداری در بین کشاورزان پنبه‌کار استان اصفهان

صفحه 423-431

زهرا افشاری؛ عبدالعظیم آجیلی؛ کورش رضایی مقدم؛ مسعود بیژنی