بررسی عوامل موثر بر به بهره برداری نرسیدن صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان زنجان

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، گروه اقتصاد کشاورزی، ابهر، ایران

چکیده

صنایع تبدیلی و تکمیلی در جهت کمک به کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش ارزش افزوده، افزایش بهره وری بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار، کمک به افزایش صادرات غیر نفتی، دستیابی به امنیت غذایی و به طور کلی توسعه پایدار بخش کشاورزی نقش و تأثیر بسیاری دارند. در این تحقیق با استفاده از آمار و اطلاعات برای کلیه 20 واحدی که در دوره زمانی 1379 الی 1387 برای تولید در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان زنجان مجوز اخذ نموده‌اند و به بهره‌برداری نرسیده‌اند، جمع‌آوری شده ، دلایل به بهره برداری نرسیدن این واحدها مورد بررسی قرار گرفته است. کشش مربوط به هریک از این متغیرها برآورد شده و میزان اثر هریک تعیین گردید. یافته های مطالعه نشان داد متغیرهایی نظیر عدم تخصیص بموقع اعتبارات، عدم تامین ارز مورد نیاز، نبود نیروهای متخصص، نرخ بالای تورم و عدم تامین تجهیزات مورد نیاز باعث به بهره برداری نرسیدن طرح ها در استان بوده است.

کلیدواژه‌ها