دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 191-341 
9. ارزیابی مشارکتی طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی دشت میان‌دربند شهرستان کرمانشاه از نگاه کشاورزان

صفحه 283-295

10.22059/ijaedr.2013.36725

فرحناز رستمی؛ خدیجه مرادی؛ شهپر گراوندی؛ نشمیل افشار زاده؛ رضوان قنبر علی؛ کیومرث زرافشانی؛ محمدرضا فرهادی


10. عوامل مؤثر بر به‏کارگیری عملیات حفاظت خاک از سوی کشاورزان استان ایلام

صفحه 297-308

10.22059/ijaedr.2013.36726

نعمت اله شیری؛ سید محمدکاظم هاشمی؛ علی اصغر میرک زاده؛ سید رضا اسحاقی


13. عوامل مؤثر بر به‌کارگیری عملیات مدیریت ضایعات در تولید سیب در شهرستان ابهر

صفحه 329-341

10.22059/ijaedr.2013.36729

مرجان پیکار پرسان؛ حسین شعبانعلی فمی؛ ژیلا دانشور عامری؛ آزاده خدابخشی