نویسنده = محمدشریف شریف‌زاده
تعداد مقالات: 10
1. ارایه مدل مفهومی زنجیره تامین کارآفرینانه با تاکید بر فناوری در صنایع لبنی - رویکرد دلفی فازی

دوره 50، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 803-817

10.22059/ijaedr.2019.271688.668688

سیده آنوشا قدس علوی؛ حسین دیده خانی؛ محمدشریف شریف‌زاده


2. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه نظام ترویج تعاون در ایران

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 311-332

10.22059/ijaedr.2019.254606.668581

غلامحسین عبدالله زاده؛ محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین حسینی نیا؛ علی قلی حیدری


3. تحلیل مزیت‌ها و محدودیت‌های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی: موردکاوی ماشین نشاءکار برنج در شهرستان ساری

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 109-122

10.22059/ijaedr.2017.62013

غلامحسین عبدالله زاده؛ زینب قدمی امریی؛ محمد شریف شریف زاده


6. شناسایی و اولویت‌بندی گزیدارهای توسعه تشکیلات ترویج تعاون کشور

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 151-167

10.22059/ijaedr.2016.58840

غلامحسین عبداله زاده؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین حسینی نیا؛ علی قلی حیدری


7. عوامل موثر بر کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیکی آفات توسط کشاورزان در مزارع برنج شهرستان ساری

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 655-668

10.22059/ijaedr.2016.58014

غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد شریف شریف زاده؛ حسین احمدی گرجی


8. بررسی امکان‌پذیری مدیریت تلفیقی آفت کرم خراط گردو در شهرستان بافت

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 233-246

10.22059/ijaedr.2015.54888

محمدشریف شریف‌زاده؛ مهدیه حسینخانی؛ غلامحسین عبدالله زاده


10. تحلیل سلسله‌مراتبی گزیدارهای آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 95-107

10.22059/ijaedr.2013.36071

ابوالقاسم شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله‌زاده