دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-177 
4. تحلیل پایداری سیاستهای کلان و بخشی کشاورزی در برنامه‌های پنج‌ساله جمهوری اسلامی ایران

صفحه 43-58

پگاه مریدسادات؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ حسین شعبانعلی فمی


12. شناسایی نشانگرهای پایداری اقتصادی و اجتماعی کشاورزی خانوادگی کوچک - مقیاس

صفحه 165-177

مختار بهادری قزلجه؛ شاپور ظریفیان؛ حسین کوهستانی؛ خلیل کلانتری