نویسنده = محمدرضا شاه‌پسند
تدوین و اعتبار‌سنجی نظام آموزش محیط‌زیست در بخش کشاورزی

دوره 53، شماره 2، تیر 1401، صفحه 399-430

10.22059/ijaedr.2021.329672.669079

سید جواد شجاعت الحسینی؛ محمدرضا شاه‌پسند؛ سید محمد شبیری؛ بهمن سعیدی پور


تبیین عوامل موثر بر رفتار محیط زیست باغداران شهرستان مشکین شهر.

دوره 52، شماره 4، دی 1400، صفحه 663-678

10.22059/ijaedr.2021.293647.668853

محمدرضا شاه‌پسند؛ ابوالمحمد بندری؛ نیره امامی؛ عباس نوروزی؛ جواد قاسمی


پیش‌بینی ابعاد خودکارآمدی تدریس آموزشگران کشاورزی، بر مبنای راهبردهای تدریس

دوره 51، شماره 4، دی 1399، صفحه 833-849

10.22059/ijaedr.2020.293029.668840

پریسا پای خسته؛ میلاد جودی دمیرچی؛ محمد رضا شاه پسند؛ نجیمه اسماعیلی


نقش سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی کشاورزان شهرستان دیواندره

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 431-441

10.22059/ijaedr.2017.63963

محمدرضا شاه‌پسند؛ ولی الله سارانی؛ مسلم سواری


تحلیل روابط بین کنشگران دولتی فعال در شبکه مراتع

2-40، شماره 3، آذر 1388

غلامحسین حسینی نیا؛ محمدرضا شاه پسند