نویسنده = محمدرضا شاه‌پسند
تعداد مقالات: 8
1. پیش‌بینی ابعاد خودکارآمدی تدریس آموزشگران کشاورزی، بر مبنای راهبردهای تدریس

دوره 51، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 833-849

10.22059/ijaedr.2020.293029.668840

پریسا پای خسته؛ میلاد جودی دمیرچی؛ محمد رضا شاه پسند؛ نجیمه اسماعیلی


2. نقش سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی کشاورزان شهرستان دیواندره

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 431-441

10.22059/ijaedr.2017.63963

محمدرضا شاه‌پسند؛ ولی الله سارانی؛ مسلم سواری


6. تحلیل روابط بین کنشگران دولتی فعال در شبکه مراتع

2-40، شماره 3، آذر 1388

غلامحسین حسینی نیا؛ محمدرضا شاه پسند