دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 381-558 
8. بررسی عوامل مؤثر بر خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی

صفحه 487-508

محمد شوکتی آمقانی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی


10. واکاوی ادراک روستاییان از پیامدهای جابه‌جایی سکونتگاهی: مطالعه‌ای قوم‌نگارانه در روستای سرخه‌گاو، شهرستان هریس

صفحه 527-544

ایرج قاسمی؛ محمد علی محمدی قره قانی؛ رسول لوایی آدریانی؛ سید علیرضا نوربخش جعفری؛ احسان اسدآبادی؛ بنفشه پیراسته