دوره و شماره: 41-2، شماره 4 - شماره پیاپی 542566، اسفند 1389، صفحه 413-576 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران) 
تأثیر سیاست‌های تجاری بر فرسایش خاک در ایران: یارانه یا مالیات؟

صفحه 435-445

سید صفدر حسینی؛ محمد قربانی؛ محمد ترشیزی؛ نصرت اله ضرغام


بررسی عوامل مؤثر در رشد بهره‌وری استان‌های عمده تولیدکننده برنج در ایران

صفحه 467-479

ثار الله رضاپور؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ سید مجتبی مجاوریان


تعیین مؤلفه‌های ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی

صفحه 513-522

حسین یادآور؛ یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی؛ ایرج صالح