نمایه نویسندگان

آ

 • آجیلی، عبدالعظیم شناخت و واکاوی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه حرفه‌ای کارگزاران ترویج کشاورزی استان کرمانشاه [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 143-155]
 • آخوندان، ندا بررسی اثر تغییر تکنولوژی بر رشد تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 193-200]

ا

 • احمدی، فاطمه تحلیل کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد‌کشاورزی استان خراسان رضوی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 63-76]
 • احمد پور داریانی، محمود سنجش سطح کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی: ابعاد و اعتبار سنجی براساس مدل معادلات ساختاری [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 209-222]
 • ادیب، سمیرا واکاوی نقش کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی بر روی دانش فنی گلخانه داران ( مطالعه موردی استان خراسان جنوبی ) [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 309-320]
 • ایروانی، هوشنگ عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان از آموزش های عملی کشاورزی ( پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 271-279]
 • ایروانی، هوشنگ بررسی نقش عوامل محیطی بر گرایش کارآفرینی در تعاونی های دامپروری ایران [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 497-509]
 • اسحاقی، سید رضا بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز مروجان کشاورزی از دیدگاه پرسنل ترویج کشاورزی استان اردبیل [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 473-482]
 • اسحاقی، سید رضا بررسی دلایل عدم پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی و ارایه راهکارهایی برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان زاینده‌رودشمالی شهرستان فریدن) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 661-675]
 • اسدی، علی بررسی نقش ابعاد تجاری سازی تحقیقات بر تحقیق و توسعه کارآفرینانه فناوری در بخش کشاورزی ایران [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 49-61]
 • اسدی، علی شناسایی عوامل موثر بر ضایعات سیب در استان زنجان [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 281-292]
 • اسدی، علی تحلیل موانع پذیرش فناوری‌های راهبرد مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات باغی از دیدگاه گلخانه‌‌داران استان اصفهان [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 421-434]
 • اسد زاده، احمد بررسی فقر در حوزه آبریز کرخه بین سال‌های 1383-1362 [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 375-385]
 • اسماعیلی، عبدالکریم تولید ناخالص زیست محیطی و درجه باز بودن تجاری [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • اسماعیلی، عبدالکریم بررسی رابطه مصرف انرژی، درآمد و انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 175-181]
 • اسمعیلی دستجردی پور، عادله بررسی عوامل موثر بر تنوع زراعی در استان مازندران با تأکید بر مؤلفه‌های ترویجی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 263-270]
 • اعظمی، موسی بررسی دلایل عدم پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی و ارایه راهکارهایی برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان زاینده‌رودشمالی شهرستان فریدن) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 661-675]
 • اکبری، مرتضی شناسایی عوامل موثر بر ضایعات سیب در استان زنجان [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 281-292]
 • اله ویسی، محمد ادریس نقش سرمایه اجتماعی در یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 447-459]
 • اله ویسی، محمد ادریس تحلیلی بر تمایل دانشجویان به ایجاد کسب وکارهای کوچک (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 737-749]
 • امیرخانی، ستاره بررسی عوامل موثر در نوع مدیریت کشاورزان در زمینه خشکسالی (مطالعه موردی گندمکاران شهرستان ورامین) [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 223-229]

ب

 • بارانی، شهرزاد بررسی صلاحیت‌های عمومی مورد نیاز دانش‌آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران بخش کشاورزی دولتی و مهندسان کشاورزی عضو نظام مهندسی استان کرمانشاه [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 99-111]
 • باقری، اصغر موانع استفاده از فناوری تلفن همراه به عنوان رسانه آموزشی در آموزش کشاورزی از دیدگاه کارکنان ترویج کشاورزی استان اردبیل [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 483-496]
 • بخشی جهرمی، آرمان لیاقت‌های ترویجی مورد نیاز کارشناسان کشاورزی شرکت‌های مشاوره‌ای (مورد مطالعه: مروجان خصوصی شهرستان مرودشت) [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 329-340]
 • بخشوده، محمد بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تسطیح لیزری در استان فارس [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 321-328]
 • بداللهی، جهانگیر تبیین نقش افزایش درآمد کشاورزان کارآفرین پورت‌فولیو در کاهش مهاجرت روستایی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 353-362]
 • برادران، مسعود شناخت و واکاوی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه حرفه‌ای کارگزاران ترویج کشاورزی استان کرمانشاه [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 143-155]
 • برادران، مسعود تبیین نقش مشارکت زنان روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی دهستان شاوور شهرستان شوش) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 677-692]
 • برومند، ناصر بررسی عوامل موثر بر مشارکت آب‌بران در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی اراضی‌ زیر سد جیرفت [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 231-240]
 • بیژنی، مسعود شناخت و واکاوی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه حرفه‌ای کارگزاران ترویج کشاورزی استان کرمانشاه [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 143-155]
 • بقایی، مسیب بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‏ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 705-713]
 • بهرامی، سیامک بررسی قابلیت‌های حرفه‌ای مشاوران ترویجی استان‌های لرستان و خوزستان: دیدگاه مشاوران [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 551-559]

پ

 • پاپ زن، عبدالحمید بررسی و تحلیل دانش کارکنان سازمان جهادکشاورزی شهرستان دره‏شهر نسبت به مدیریت تلفیقی آفات [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 201-208]
 • پاکروان، محمدرضا بررسی تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان چای در مناطق شهرى ایران با استفاده از آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکار شده [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 341-351]
 • پزشکی راد، غلامرضا پذیرش مدیریت ریسک در دامداران صنعتی استان تهران: سازه‌های تعیین‌کننده [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 135-142]
 • پزشکی راد، غلامرضا شناسایی مشکلات و محدودیت‏های فعالیت‌های نظام ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی(مطالعه موردی حوزه ستادی وزارت کشاورزی و مرکز استان قم) [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 241-252]
 • پزشکی راد، غلامرضا بررسی فهرست سیستم انتقال یادگیری در دوره های آموزشی مدرسه در مزرعه دراستان فارس [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 409-419]
 • پزشکی راد، غلامرضا بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش سیستم‌های‌آبیاری نوین، در بین کشاورزان شهرستان‌های زنجان و خدابنده [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 595-605]
 • پیش بین، سید احمد رضا بررسی نقش عوامل محیطی بر گرایش کارآفرینی در تعاونی های دامپروری ایران [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 497-509]
 • پیش بهار، اسماعیل برآورد تمایل به پرداخت خانوارهای شهر جیرفت جهت حفظ حیات وحش و تعیین عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی مرغ جیرفتی) [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 253-262]
 • پور زند، فرناز تولید ناخالص زیست محیطی و درجه باز بودن تجاری [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]

ت

 • ترکاشوند، زهرا تبیین نقش افزایش درآمد کشاورزان کارآفرین پورت‌فولیو در کاهش مهاجرت روستایی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 353-362]
 • تهامی پور، مرتضی بررسی تغییرات ترجیحات مصرف کنندگان برای گوشت قرمز و گوشت مرغ در ایران (کاربرد آزمون ناپارامتریک) [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 157-164]

ج

 • جباری، مجید تحلیل عوامل مؤثر بر تولید و توسعه گلخانه‌های گل و گیاه زینتی شهرستان آمل [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 607-614]
 • جعفری نیا، معصومه تاثیر تعاونی های تولیدی بر میزان سرمایه ی اجتماعی: مطالعه‌ی تعاونی های بخش طیور شهرستان کرمانشاه [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 461-472]
 • جیمینی، نیروپما بررسی عوامل موثر بر تنوع زراعی در استان مازندران با تأکید بر مؤلفه‌های ترویجی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 263-270]

چ

 • چیذری، امیرحسین عدم تقارن قیمت در بازار واردات چای ایران [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 183-191]
 • چیذری، امیرحسین آزمون قیمت واحد در بازار دانه ‌های روغنی ایران نسبت به قیمت جهانی (مطالعه موردی: ذرت، سویا، پنبه) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 727-736]
 • چیذری، محمد پذیرش مدیریت ریسک در دامداران صنعتی استان تهران: سازه‌های تعیین‌کننده [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 135-142]
 • چیذری، محمد بررسی عوامل موثر در نوع مدیریت کشاورزان در زمینه خشکسالی (مطالعه موردی گندمکاران شهرستان ورامین) [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 223-229]
 • چیذری، محمد تحلیل موانع پذیرش فناوری‌های راهبرد مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات باغی از دیدگاه گلخانه‌‌داران استان اصفهان [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 421-434]

ح

 • حیاتی، باب اله برآورد تمایل به پرداخت خانوارهای شهر جیرفت جهت حفظ حیات وحش و تعیین عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی مرغ جیرفتی) [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 253-262]
 • حیاتی، باب اله تحلیل عوامل مؤثر بر تولید و توسعه گلخانه‌های گل و گیاه زینتی شهرستان آمل [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 607-614]
 • حجازی، سید یوسف بررسی عوامل سازمانی – مدیریتی موثر بر توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 77-90]
 • حجازی، سید یوسف بررسی اثر مولفه‏های فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 541-550]
 • حجازی، یوسف تحلیل عوامل بازدارنده و پیشبرنده به‏کارگیری نظام یادگیری ترکیبی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده‏ های کشاورزی و منابع‏طبیعی استان خوزستان [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 363-373]
 • حسینی، سید صفدر برآورد میزان تمایل به پرداخت برای محصولات ارگانیک (مطالعه موردی خیار در استان تهران و سبزیجات در استان گیلان) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 11-18]
 • حسینی، سید صفدر عدم تقارن قیمت در بازار واردات چای ایران [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 183-191]
 • حسینی، سید محمود بررسی عوامل سازمانی – مدیریتی موثر بر توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 77-90]
 • حسینی، سید محمود بررسی عوامل موثر در نوع مدیریت کشاورزان در زمینه خشکسالی (مطالعه موردی گندمکاران شهرستان ورامین) [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 223-229]
 • حسینی، سید محمود تحلیل عوامل بازدارنده و پیشبرنده به‏کارگیری نظام یادگیری ترکیبی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده‏ های کشاورزی و منابع‏طبیعی استان خوزستان [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 363-373]
 • حسینی، سید محمود بررسی قابلیت‌های حرفه‌ای مشاوران ترویجی استان‌های لرستان و خوزستان: دیدگاه مشاوران [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 551-559]
 • حسین پور، ابوطالب موانع استفاده از فناوری تلفن همراه به عنوان رسانه آموزشی در آموزش کشاورزی از دیدگاه کارکنان ترویج کشاورزی استان اردبیل [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 483-496]

خ

 • خرمیان، محمد ارزیابی میزان آگاهی کشاورزان و تحلیل وضعیت و نحوه بهر‌ه‌برداری از منابع آب و خاک (مطالعه موردی در استان‌های تهران، خوزستان، مازندران و گلستان) [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 387-397]
 • خواجه شاهکویی، علیرضا ارزیابی اثرات طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی (مطالعه موردی منطقه خور و بیابانک- استان اصفهان) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 39-48]

د

 • دانشور عامری، ژیلا بررسی اثر تغییر تکنولوژی بر رشد تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 193-200]
 • دریجانی، علی شناسایی و مقایسه ویژگی‌های اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر اجرای عملیات تراس‌بندی در چارک‌های درآمدی کشاورزان (مطالعه موردی: آبخیز چمانی استان گلستان) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 531-540]
 • دشتی، قادر تحلیل عوامل مؤثر بر تولید و توسعه گلخانه‌های گل و گیاه زینتی شهرستان آمل [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 607-614]

ر

 • رازقی، مرضیه موانع استفاده از فناوری تلفن همراه به عنوان رسانه آموزشی در آموزش کشاورزی از دیدگاه کارکنان ترویج کشاورزی استان اردبیل [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 483-496]
 • رزاقی بورخانی، فاطمه بررسی نقش عوامل ترویجی بر پذیرش فناوری‌های مدیریت تلفیقی آفات در میان شالیکاران شهرستان ساری [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 435-446]
 • رشیدی، نصرت اله تبیین نقش افزایش درآمد کشاورزان کارآفرین پورت‌فولیو در کاهش مهاجرت روستایی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 353-362]
 • رضایی، روح اله شناسایی و واکاوی راهکارهای مقابله با خشکسالی در مناطق روستایی استان زنجان از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 125-134]
 • رضایی، روح اله بررسی عوامل موثر بر مشارکت آب‌بران در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی اراضی‌ زیر سد جیرفت [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 231-240]
 • رضایی، روح اله بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز مروجان کشاورزی از دیدگاه پرسنل ترویج کشاورزی استان اردبیل [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 473-482]
 • رضایی، روح اله بررسی و تحلیل نیازهای آموزشی مرتعداران در شهرستان زنجان (مطالعه موردی: روستای اورتابلاغ) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 573-584]
 • رضوانفر، احمد بررسی عوامل مؤثر بر استفاده سبزیکاران از منابع اطلاعاتی و کانال‎های ارتباطی جهت پیشگیری از آلودگی خاک (مطالعه موردی شهرستان ری) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 27-37]
 • رضوانفر، احمد سنجش سطح کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی: ابعاد و اعتبار سنجی براساس مدل معادلات ساختاری [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 209-222]
 • رضوانفر، احمد بررسی نقش عوامل ترویجی بر پذیرش فناوری‌های مدیریت تلفیقی آفات در میان شالیکاران شهرستان ساری [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 435-446]
 • رضوانفر، احمد بررسی نقش عوامل محیطی بر گرایش کارآفرینی در تعاونی های دامپروری ایران [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 497-509]
 • رضوانفر، احمد بررسی اثر مولفه‏های فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 541-550]
 • روحانی، حسین تحلیل کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد‌کشاورزی استان خراسان رضوی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 63-76]
 • روستا، کوروش واکاوی نقش کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی بر روی دانش فنی گلخانه داران ( مطالعه موردی استان خراسان جنوبی ) [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 309-320]

ز

 • زارعی، بهروز بررسی نقش ابعاد تجاری سازی تحقیقات بر تحقیق و توسعه کارآفرینانه فناوری در بخش کشاورزی ایران [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 49-61]
 • زارعی، قاسم ارزیابی میزان آگاهی کشاورزان و تحلیل وضعیت و نحوه بهر‌ه‌برداری از منابع آب و خاک (مطالعه موردی در استان‌های تهران، خوزستان، مازندران و گلستان) [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 387-397]
 • زمانی، غلامحسین لیاقت‌های ترویجی مورد نیاز کارشناسان کشاورزی شرکت‌های مشاوره‌ای (مورد مطالعه: مروجان خصوصی شهرستان مرودشت) [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 329-340]
 • زمانی، غلامحسین تعیین کننده های تمایل به خرید مجدد بیمه محصولات کشاورزی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 523-530]
 • زمانی، فهیمه بررسی تقارن شوک‌های ارزی در ایران و تاثیر آن بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 165-174]
 • زمانی میاندشتی، ناصر بررسی فهرست سیستم انتقال یادگیری در دوره های آموزشی مدرسه در مزرعه دراستان فارس [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 409-419]

س

 • سردار، فهیمه تحلیل دیدگاه آموزشگران مراکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در ارتباط با فلسفه آموزش بزرگسالان [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 399-408]
 • سعدالدین، امیر شناسایی و مقایسه ویژگی‌های اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر اجرای عملیات تراس‌بندی در چارک‌های درآمدی کشاورزان (مطالعه موردی: آبخیز چمانی استان گلستان) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 531-540]
 • سلامی، حبیب الله بررسی تغییرات ترجیحات مصرف کنندگان برای گوشت قرمز و گوشت مرغ در ایران (کاربرد آزمون ناپارامتریک) [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 157-164]
 • سلامی، حبیب الله بررسی تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان چای در مناطق شهرى ایران با استفاده از آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکار شده [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 341-351]
 • سلطانی تودشکی، علیرضا ارزیابی میزان آگاهی کشاورزان و تحلیل وضعیت و نحوه بهر‌ه‌برداری از منابع آب و خاک (مطالعه موردی در استان‌های تهران، خوزستان، مازندران و گلستان) [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 387-397]
 • سلمانزاده، سیروس تبیین نقش مشارکت زنان روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی دهستان شاوور شهرستان شوش) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 677-692]
 • سواری، مسلم تحلیلی بر تمایل دانشجویان به ایجاد کسب وکارهای کوچک (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 737-749]
 • سوری، سمیه شناسایی مشکلات و محدودیت‏های فعالیت‌های نظام ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی(مطالعه موردی حوزه ستادی وزارت کشاورزی و مرکز استان قم) [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 241-252]

ش

 • شاهین رخسار، پریسا ارزیابی میزان آگاهی کشاورزان و تحلیل وضعیت و نحوه بهر‌ه‌برداری از منابع آب و خاک (مطالعه موردی در استان‌های تهران، خوزستان، مازندران و گلستان) [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 387-397]
 • شاهنوشی، ناصر اثر اعتبارات بنگاه‌های زودبازده بر بهره‌وری عوامل تولید کشاورزی شهرستان بابل [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 511-521]
 • شیری، نعمت اله تحلیل میزان اثرگذاری مولفه‏های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره‏شهر [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 113-123]
 • شیری، نعمت اله بررسی و تحلیل دانش کارکنان سازمان جهادکشاورزی شهرستان دره‏شهر نسبت به مدیریت تلفیقی آفات [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 201-208]
 • شیری، نعمت اله نقش سرمایه اجتماعی در یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 447-459]
 • شرافتمند، حبیبه مقایسه سیستم تقاضای تقریباً ایده آل و مدل روتردام برای شیر و فرآورده‌های لبنی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 693-703]
 • شریفی، امید بررسی عوامل موثر بر مشارکت آب‌بران در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی اراضی‌ زیر سد جیرفت [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 231-240]
 • شعبان زاده، مهدی اثر اعتبارات بنگاه‌های زودبازده بر بهره‌وری عوامل تولید کشاورزی شهرستان بابل [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 511-521]
 • شعبانعلی فمی، حسین شناخت و واکاوی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه حرفه‌ای کارگزاران ترویج کشاورزی استان کرمانشاه [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 143-155]
 • شعبانعلی فمی، حسین عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان از آموزش های عملی کشاورزی ( پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 271-279]
 • شعبانعلی فمی، حسین بررسی نقش عوامل ترویجی بر پذیرش فناوری‌های مدیریت تلفیقی آفات در میان شالیکاران شهرستان ساری [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 435-446]
 • شعبانعلی فمی، حسین بررسی نقش عوامل محیطی بر گرایش کارآفرینی در تعاونی های دامپروری ایران [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 497-509]
 • شفیعی، فاطمه بررسی عوامل مؤثر بر استفاده سبزیکاران از منابع اطلاعاتی و کانال‎های ارتباطی جهت پیشگیری از آلودگی خاک (مطالعه موردی شهرستان ری) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 27-37]
 • شکوهی، زینب بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تسطیح لیزری در استان فارس [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 321-328]

ص

 • صالح، ایرج برآورد میزان تمایل به پرداخت برای محصولات ارگانیک (مطالعه موردی خیار در استان تهران و سبزیجات در استان گیلان) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 11-18]
 • صحت، علیرضا ارزیابی اثرات طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی (مطالعه موردی منطقه خور و بیابانک- استان اصفهان) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 39-48]
 • صدیقی، حسن تاثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر رفتار کارآفرینی توت فرنگی‌کاران استان کردستان، شهرستان سروآباد [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 91-97]
 • صدیقی، حسن شناسایی مشکلات و محدودیت‏های فعالیت‌های نظام ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی(مطالعه موردی حوزه ستادی وزارت کشاورزی و مرکز استان قم) [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 241-252]
 • صفا، لیلا بررسی و تحلیل نیازهای آموزشی مرتعداران در شهرستان زنجان (مطالعه موردی: روستای اورتابلاغ) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 573-584]

ط

 • طباطبایی، فروغ پذیرش مدیریت ریسک در دامداران صنعتی استان تهران: سازه‌های تعیین‌کننده [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 135-142]

ظ

 • ظریفیان، شاپور تحلیل عوامل مؤثر بر تولید و توسعه گلخانه‌های گل و گیاه زینتی شهرستان آمل [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 607-614]

ع

 • عادلی ساردوئی، محسن برآورد تمایل به پرداخت خانوارهای شهر جیرفت جهت حفظ حیات وحش و تعیین عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی مرغ جیرفتی) [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 253-262]
 • عباسی، عنایت تحلیل دیدگاه آموزشگران مراکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در ارتباط با فلسفه آموزش بزرگسالان [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 399-408]
 • عباسی، فاطمه تحلیل موانع پذیرش فناوری‌های راهبرد مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات باغی از دیدگاه گلخانه‌‌داران استان اصفهان [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 421-434]
 • عباسی، فریبرز ارزیابی میزان آگاهی کشاورزان و تحلیل وضعیت و نحوه بهر‌ه‌برداری از منابع آب و خاک (مطالعه موردی در استان‌های تهران، خوزستان، مازندران و گلستان) [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 387-397]
 • عبدالله زاده، غلامحسین ارزیابی اثرات طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی (مطالعه موردی منطقه خور و بیابانک- استان اصفهان) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 39-48]
 • عربی، روناک تحلیل میزان اثرگذاری مولفه‏های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره‏شهر [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 113-123]
 • عربی، روناک بررسی و تحلیل دانش کارکنان سازمان جهادکشاورزی شهرستان دره‏شهر نسبت به مدیریت تلفیقی آفات [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 201-208]
 • علی بیگی، امیرحسین بررسی صلاحیت‌های عمومی مورد نیاز دانش‌آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران بخش کشاورزی دولتی و مهندسان کشاورزی عضو نظام مهندسی استان کرمانشاه [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 99-111]
 • علی بیگی، امیرحسین شناسایی عوامل موثر بر واکنش رفتاری کشاورزان ذرت‌کار شهرستان کرمانشاه در برابر ریسک تولید [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 293-300]
 • علی بیگی، امیرحسین تاثیر تعاونی های تولیدی بر میزان سرمایه ی اجتماعی: مطالعه‌ی تعاونی های بخش طیور شهرستان کرمانشاه [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 461-472]
 • علیزاده خلیفه محله، زهرا عدم تقارن قیمت در بازار واردات چای ایران [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 183-191]
 • علم بیگی، امیر بررسی نقش ابعاد تجاری سازی تحقیقات بر تحقیق و توسعه کارآفرینانه فناوری در بخش کشاورزی ایران [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 49-61]
 • علم بیگی، امیر پیکر بندی کارآفرینی سازمانی در توسعه یادگیری سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 715-725]

غ

 • غلامی، حسام الدین بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‏ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 705-713]
 • غلامرضایی، سعید بررسی عوامل موثر بر مشارکت آب‌بران در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی اراضی‌ زیر سد جیرفت [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 231-240]
 • غنیان، منصور تبیین نقش مشارکت زنان روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی دهستان شاوور شهرستان شوش) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 677-692]

ف

 • فتاحی، احمد برآورد ارزش حفظ کیفیت منابع آب مصرفی با استفاده از تمایل به پرداخت افراد در شهرستان یزد [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 19-26]
 • فتحی، فاطمه بررسی رابطه مصرف انرژی، درآمد و انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 175-181]
 • فتوتی، هستی تبیین نقش مشارکت زنان روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی دهستان شاوور شهرستان شوش) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 677-692]
 • فرهادیان، همایون بررسی عوامل موثر بر تنوع زراعی در استان مازندران با تأکید بر مؤلفه‌های ترویجی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 263-270]
 • فرهادیان، همایون تحلیل دیدگاه آموزشگران مراکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در ارتباط با فلسفه آموزش بزرگسالان [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 399-408]

ق

 • قاسمی، جواد بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‏ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 705-713]
 • قدیمی، سید علیرضا بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز مروجان کشاورزی از دیدگاه پرسنل ترویج کشاورزی استان اردبیل [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 473-482]
 • قدیمی، سید علیرضا بررسی دلایل عدم پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی و ارایه راهکارهایی برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان زاینده‌رودشمالی شهرستان فریدن) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 661-675]
 • قلی فر، احسان بررسی عوامل سازمانی – مدیریتی موثر بر توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 77-90]
 • قلی فر، احسان شناسایی عوامل موثر بر ضایعات سیب در استان زنجان [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 281-292]
 • قلی فر، احسان بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‏ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 705-713]

ک

 • کیانی، علیرضا ارزیابی میزان آگاهی کشاورزان و تحلیل وضعیت و نحوه بهر‌ه‌برداری از منابع آب و خاک (مطالعه موردی در استان‌های تهران، خوزستان، مازندران و گلستان) [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 387-397]
 • کاوسی کلاشمی، محمد بررسی تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان چای در مناطق شهرى ایران با استفاده از آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکار شده [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 341-351]
 • کرمی، رویا تحلیل میزان اثرگذاری مولفه‏های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره‏شهر [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 113-123]
 • کریمی، آصف سنجش سطح کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی: ابعاد و اعتبار سنجی براساس مدل معادلات ساختاری [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 209-222]
 • کرمی دارابخانی، رویا نقش سرمایه اجتماعی در یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 447-459]
 • کرمی دهکردی، اسماعیل بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش سیستم‌های‌آبیاری نوین، در بین کشاورزان شهرستان‌های زنجان و خدابنده [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 595-605]
 • کریمی گوغری، حمید بررسی اثر مولفه‏های فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 541-550]
 • کلانتری، خلیل ارزیابی اثرات طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی (مطالعه موردی منطقه خور و بیابانک- استان اصفهان) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 39-48]

گ

 • گراوندی، شهپر شناسایی عوامل موثر بر واکنش رفتاری کشاورزان ذرت‌کار شهرستان کرمانشاه در برابر ریسک تولید [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 293-300]

م

 • مافی، حسن برآورد میزان تمایل به پرداخت برای محصولات ارگانیک (مطالعه موردی خیار در استان تهران و سبزیجات در استان گیلان) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 11-18]
 • محمدی، داود بررسی نیاز‌های آموزشی زنبورداران استان لرستان در زمینه بازاریابی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 301-307]
 • محمد زاده، مهناز تحلیل کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد‌کشاورزی استان خراسان رضوی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 63-76]
 • محمودی، محمد مهدی راهبردهای توسعه جامعه عشایری استان خوزستان [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 637-646]
 • مرادی، حوریه شناخت و واکاوی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه حرفه‌ای کارگزاران ترویج کشاورزی استان کرمانشاه [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 143-155]
 • مرادیان، الهام بررسی نیاز‌های آموزشی زنبورداران استان لرستان در زمینه بازاریابی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 301-307]
 • مرادی کفراج، مصطفی بررسی نیاز‌های آموزشی زنبورداران استان لرستان در زمینه بازاریابی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 301-307]
 • مرادی کفراج، مصطفی بررسی قابلیت‌های حرفه‌ای مشاوران ترویجی استان‌های لرستان و خوزستان: دیدگاه مشاوران [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 551-559]
 • میرک زاده، علی اصغر نقش سرمایه اجتماعی در یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 447-459]
 • میرک زاده، علی اصغر تحلیلی بر تمایل دانشجویان به ایجاد کسب وکارهای کوچک (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 737-749]
 • میرنیام، فائزه سادات بررسی فهرست سیستم انتقال یادگیری در دوره های آموزشی مدرسه در مزرعه دراستان فارس [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 409-419]
 • مصطفوی، سمیه تحلیل کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد‌کشاورزی استان خراسان رضوی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 63-76]
 • مصطفوری، سمیه بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش سیستم‌های‌آبیاری نوین، در بین کشاورزان شهرستان‌های زنجان و خدابنده [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 595-605]
 • مقصودی، طهماسب بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی اعضاء تشکل‌های آب‌بران در استان خوزستان (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رامشیر) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 615-624]
 • مقمی، سید محمد پیکر بندی کارآفرینی سازمانی در توسعه یادگیری سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 715-725]
 • ملک محمدی، ایرج بررسی نقش ابعاد تجاری سازی تحقیقات بر تحقیق و توسعه کارآفرینانه فناوری در بخش کشاورزی ایران [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 49-61]
 • ملک محمدی، ایرج سنجش سطح کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی: ابعاد و اعتبار سنجی براساس مدل معادلات ساختاری [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 209-222]
 • ملک محمدی، ایرج پیکر بندی کارآفرینی سازمانی در توسعه یادگیری سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 715-725]
 • مهرابی بشرآبادی، حسین بررسی تقارن شوک‌های ارزی در ایران و تاثیر آن بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 165-174]
 • موحد محمدی، حمید تحلیل میزان اثرگذاری مولفه‏های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره‏شهر [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 113-123]
 • موحد محمدی، سید حمید بررسی نقش عوامل محیطی بر گرایش کارآفرینی در تعاونی های دامپروری ایران [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 497-509]
 • مومن غریب، مهران بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی اعضاء تشکل‌های آب‌بران در استان خوزستان (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رامشیر) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 615-624]

ن

 • نیازی، علی بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی اعضاء تشکل‌های آب‌بران در استان خوزستان (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رامشیر) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 615-624]
 • نحفی نژاد، علی شناسایی و مقایسه ویژگی‌های اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر اجرای عملیات تراس‌بندی در چارک‌های درآمدی کشاورزان (مطالعه موردی: آبخیز چمانی استان گلستان) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 531-540]
 • نصیری، معصومه شناسایی و مقایسه ویژگی‌های اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر اجرای عملیات تراس‌بندی در چارک‌های درآمدی کشاورزان (مطالعه موردی: آبخیز چمانی استان گلستان) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 531-540]
 • نصرآبادی، پوریا بررسی دلایل عدم پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی و ارایه راهکارهایی برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان زاینده‌رودشمالی شهرستان فریدن) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 661-675]
 • نظری نوقابی، سعیده عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان از آموزش های عملی کشاورزی ( پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 271-279]
 • نعمتی، مهدی آزمون قیمت واحد در بازار دانه ‌های روغنی ایران نسبت به قیمت جهانی (مطالعه موردی: ذرت، سویا، پنبه) [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 727-736]

و

 • ودادی، الهام بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز مروجان کشاورزی از دیدگاه پرسنل ترویج کشاورزی استان اردبیل [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 473-482]
 • ویسی، کمال تاثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر رفتار کارآفرینی توت فرنگی‌کاران استان کردستان، شهرستان سروآباد [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 91-97]

ه

 • هاشمی، سید یعقوب بررسی قابلیت‌های حرفه‌ای مشاوران ترویجی استان‌های لرستان و خوزستان: دیدگاه مشاوران [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 551-559]
 • هاشمی، فائزه بررسی عوامل مؤثر بر استفاده سبزیکاران از منابع اطلاعاتی و کانال‎های ارتباطی جهت پیشگیری از آلودگی خاک (مطالعه موردی شهرستان ری) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 27-37]
 • هاشمی نژاد، آذر تحلیل عوامل بازدارنده و پیشبرنده به‏کارگیری نظام یادگیری ترکیبی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده‏ های کشاورزی و منابع‏طبیعی استان خوزستان [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 363-373]

ی

 • یزدانی، سعید مقایسه سیستم تقاضای تقریباً ایده آل و مدل روتردام برای شیر و فرآورده‌های لبنی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 693-703]
 • یزدان پناه، مسعود تعیین کننده های تمایل به خرید مجدد بیمه محصولات کشاورزی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 523-530]
 • ییلاق چغاخور، حمید راهبردهای توسعه جامعه عشایری استان خوزستان [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 637-646]