دوره و شماره: 2-41، شماره 3 - شماره پیاپی 418177، آذر 1389، صفحه 257-403 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران) 
تحلیل طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری از دیدگاه کارشناسان

صفحه 299-312

محمد صادق ابراهیمی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ حمید موحد محمدی؛ ایرج صالح


بررسی صلاحیت‎های حرفه‎ای تحقیق‎مداری مورد نیاز ارزشیابان وزارت جهاد کشاورزی

صفحه 313-321

راضیه نامدار؛ غلامرضا پزشکی راد؛ محمد چیذری؛ ناصر زمانی میاندشتی