دوره و شماره: 2-41، شماره 3 - شماره پیاپی 418177، آذر 1389، صفحه 257-403 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران) 
5. تحلیل طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری از دیدگاه کارشناسان

صفحه 299-312

محمد صادق ابراهیمی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ حمید موحد محمدی؛ ایرج صالح


6. بررسی صلاحیت‎های حرفه‎ای تحقیق‎مداری مورد نیاز ارزشیابان وزارت جهاد کشاورزی

صفحه 313-321

راضیه نامدار؛ غلامرضا پزشکی راد؛ محمد چیذری؛ ناصر زمانی میاندشتی


7. تحلیل پایداری نظام‌های بهره‌‌برداری زراعی خانوادگی و تعاونی‌های تولید روستایی (مطالعه موردی: شهرستان آق‌قلا)

صفحه 323-333

سید حسن مطیعی لنگرودی؛ محمدرضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ علیرضا خواجه شاهکوهی


11. بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی مروجان محلی در استان مرکزی

صفحه 369-378

مسعود رضایی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ احمد رضوانفر