دوره و شماره: 2-41، شماره 2 - شماره پیاپی 418164، شهریور 1389، صفحه 127-255 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران) 
5. تحلیل ابزارهای مدیریت ریسک در گاوداری‌های صنعتی شیری شهرستان‎های ارومیه و خوی

صفحه 171-180

محمد جلال زاده؛ جواد قاسمی؛ سمیه گودرزی؛ کاظم فرجاد نیا؛ زهرا قارون


6. کشاورزان و سبک‌های مدیریتی توزیع آب کشاورزی: مطالعه موردی شبکه آبیاری سد درودزن استان فارس

صفحه 181-191

مریم شریف زاده؛ علی اکبر کامکار حقیقی؛ مصطفی احمدوند؛ آرتمیس رودری؛ زینب امیری


9. نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی نسبت به پیامدهای گردشگری روستایی

صفحه 213-218

خدیجه سلیمانی هارون؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ منصور غنیان


12. بررسی عوامل مؤثر بر صلاحیت‌ تسهیلگری کارشناسان ترویج کشاورزی

صفحه 243-255

مهنوش شریفی؛ سید محمود حسینی؛ هوشنگ ایروانی؛ ابوالقاسم شریف زاده