کلیدواژه‌ها = کارایی
تحلیل انواع کارایی توام با ریسک تولید گندم در منطقه سیستان

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 201-220

10.22059/ijaedr.2022.341903.669143

علی سردارشهرکی؛ زهرا غفاری مقدم


بررسی کارایی قرارداد آتی زعفران نگین در بورس کالای ایران

دوره 52، شماره 4، دی 1400، صفحه 851-862

10.22059/ijaedr.2021.317027.669001

سیدابوالقاسم میرعمادی؛ امیر حسین چیذری؛ سعید یزدانی؛ حامد رفیعی؛ تکتم محتشمی


تحلیل محتوای سازوکارهای تخصیص منابع آب

دوره 52، شماره 4، دی 1400، صفحه 923-938

10.22059/ijaedr.2019.258900.668612

احسان اسدآبادی؛ علی اسدی؛ خلیل کلانتری


ارزیابی روند کارایی و بهره‌وری باغات انگور منطقه سیستان

دوره 50، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 45-63

10.22059/ijaedr.2018.244523.668509

علی سردارشهرکی؛ ندا علی احمدی؛ قاسم لیانی