نویسنده = پوراتشی، مهتاب
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر عوامل آموزشی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان مهندسی کشاورزی

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 151-163

مهتاب پوراتشی؛ اصغر زمانی


3. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت‌های مردمی در طرح‌های عمران روستایی

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 555-564

مریم مورج؛ مهتاب پوراتشی؛ میرزا رضا آخوند زردینی؛ مجتبی سوختانلو


4. بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی مطالعه موردی: مرکز آموزش کشاورزی حاجی آباد هرمزگان

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 105-114

حمید موحد محمدی؛ مینا علیرضایی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ مهتاب پورآتشی