کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 7
6. توافق‌سنجی مؤلفه‌های تبیین‌کننده کیفیت آموزش‌عالی کشاورزی

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388

لیلا صفا؛ هوشنگ ایروانی؛ حسین شعبانعلی فمی


7. بررسی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران نسبت به دستاوردهای دوره‌های کارآموزی

دوره 39، شماره 1، بهمن 1387

حمید موحدمحمدی؛ فتح اله صادقی؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ پگاه مریدالسادات