کلیدواژه‌ها = پسته
بررسی اثرات وجود بورس کالا بر رقابت تجارت پسته در ایران

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 581-587

10.22059/ijaedr.2016.60226

فاطمه کشیری کلایی؛ سید علی حسینی یکانی