کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
تعداد مقالات: 5
3. تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان؛ مطالعه موردی: استان اردبیل

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 743-755

10.22059/ijaedr.2016.60589

وکیل حیدری ساربان؛ عبدالرضا ر کن الدین افتخاری


4. راهکارهای توانمندسازی تعاونی‌‌‌‌های تولید از دیدگاه کارشناسان ملی و استانی

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 109-119

10.22059/ijaedr.2013.36072

نگین بیگلری؛ غلامرضا پزشکی راد؛ ناصر زمانی میاندشتی


5. نقش تعاونی‌های زنان روستایی در توانمندسازی اعضا

42-2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 433-444

10.22059/ijaedr.2012.24816

پوریا عطائی؛ ناصر زمانی میاندشتی