نویسنده = باب اله حیاتی
بررسی آثار تولیدی پروژه انتقال آب طالقان به استان تهران و البرز با مدل تعادل عمومی

دوره 53، شماره 2، تیر 1401، صفحه 325-345

10.22059/ijaedr.2021.278858.668735

شهربانو باقری؛ باب اله حیاتی؛ سعید یزدانی؛ مرتضی بکی حسکوئی


بررسی آثار اقتصادی و رفاهی طرح انتقال آب طالقان در قالب یک مدل تعادل عمومی پویا

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 11-31

10.22059/ijaedr.2020.279589.668737

شهربانو باقری؛ باب اله حیاتی؛ سعید یزدانی؛ مرتضی بکی حسکوئی


ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سد و شبکه آبیاری تنگاب فیروزآباد فارس

دوره 48، شماره 2، تیر 1396، صفحه 179-195

10.22059/ijaedr.2017.62739

مریم گلباز؛ بهمن حیدری؛ جواد حسین زاد فیروزی؛ باب اله حیاتی؛ فرشید ریاحی درچه


تحلیل عوامل مؤثر بر تولید و توسعه گلخانه‌های گل و گیاه زینتی شهرستان آمل

دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 607-614

10.22059/ijaedr.2013.51342

شاپور ظریفیان؛ مجید جباری؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی


عوامل موثر بر پذیرش عملیات مکانیکی حفاظت خاک در اراضی دیم شهرستان ایذه

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 513-524

10.22059/ijaedr.2012.28583

داود مومنی چلکی؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی؛ ایوب رضایی