کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع آب
تعداد مقالات: 6
1. مدل‌یابی بهینه به‌کارگیری فناوری‌های نوین حفاظت آب در میان کشاورزان

دوره 51، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 699-714

10.22059/ijaedr.2020.306553.668930

فاطمه رزاقی بورخانی؛ مهدیه السادات میرترابی