نویسنده = سعید کریمی
تعداد مقالات: 5
1. رابطه ی هوش هیجانی و تعهد سازمانی با خلاقیت و رفتار نوآورانه‌ی کارشناسان در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

10.22059/ijaedr.2021.314605.668979

سعید کریمی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ فرزانه احمدی ملک