نویسنده = مهدی رحیمیان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی در استان لرستان با استفاده از تکنیک دلفی فازی

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 65-79

10.22059/ijaedr.2019.252337.668568

سمیه رومیانی؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ محسن عارف نژاد


4. عوامل موثر بر بهره‏مندی پایدار از جنگل در بین جنگل‏نشینان استان لرستان

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 673-681

10.22059/ijaedr.2016.60238

مهدی رحیمیان؛ هوشنگ ایروانی؛ خلیل کلانتری؛ وحید اعتماد