نویسنده = وحیده انصاری
تعداد مقالات: 6
2. بررسی آثار متغیر‌های کلان اقتصادی و سیاست حمایتی بر رشد بخش کشاورزی در ایران

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 587-605

10.22059/ijaedr.2018.244481.668508

حسین نوروزی؛ سید صفدر حسینی؛ وحیده انصاری