تعیین مکان‌های مناسب برای ایجاد ظرفیت های جدید تولید گوشت مرغ با هدف کاهش هزینه جابجایی این محصول در شبکه تولید و توزیع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران.

2 استاد گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

گوشت مرغ یک منبع مهم تامین پروتئین در سبد غذایی خانوارها است. لذا، برنامه‌ریزی برای تامین مقدار کافی و به موقع این فرآورده غذایی بسیار ضروری و با اهمیت است. اما، ساخت ظرفیت‌های تولیدی جدید سرمایه‌گذاری زمان‌بر است که می‌بایست به صورت تدریجی و براساس پیش بینی تقاضا در طول زمان صورت پذیرد. هدف از این مطالعه تعیین مکان های مناسب ساخت ظرفیت های جدید برای تامین تقاضای این محصول در افق 1415 در کشور با هدف حداقل‌سازی هزینه حمل و نقل در شبکه تولید و توزیع گوشت مرغ است. برای تامین این هدف، مکان‌های واحدهای پرورش مرغ با استفاده از الگوی برنامه‌ریزی حمل و نقل باید به گونه‌ای تعیین شود که گوشت مرغ مورد نیاز در هر شهرستان از نزدیکترین کشتارگاه تامین و مرغ زنده تولیدی مرغداری‌ها نیز به نزدیکترین کشتارگاه ارسال ‌شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، برای تامین تقاضای گوشت مرغ در افق 1415 نیاز به ایجاد ظرفیت جدید برای پرورش 113 میلیون جوجه یکروزه می‌باشد. براساس نتایج این مطالعه، برای کمک به تکمیل زنجیره تولید گوشت مرغ و به حداقل رساندن هزینه حمل و نقل در زنجیره، ظرفیت‌های جدید می‌بایست در 22 شهرستان در 6 استان کشور شامل استان‌های خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان احداث شود. این نتایج می‌تواند راهنمای خوبی برای سیاستگزاران و برنامه‌ریزان بخش برای توسعه ظرفیت‌های جدید تولید گوشت مرغ در کشور باشد. همچنین، مکان‌های مشخص شده در این مطالعه برای توسعه مرغداری‌های جدید می‌تواند مورد استفاده نهادهای مالی برای تامین اعتبار سرمایه گذاری در این زمینه باشد. بنابراین، ارزش دارد که هم برنامه‌ریزان و هم تامین کنندگان منابع مالی به این نتایج توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات