نویسنده = اوحدی، نسرین
تعداد مقالات: 3
3. کاربرد تحلیل پوششی داده ها برای تعیین کارایی پسته کاران شهرستان سیرجان

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 51-60

نسرین اوحدی؛ احمد اکبری؛ جواد شهرکی