نویسنده = اکبری، مرتضی
تعداد مقالات: 5
3. بررسی راهکارهای توسعة توانمندی‌های کارآفرینانة دانشجویان دوره‌های علمی- کاربردی کشاورزی (مورد مطالعه: مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره))

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 217-231

سید داوود حاجی میر رحیمی؛ عبداله مخبر دزفولی؛ حسام‌الدین غلامی؛ مرتضی اکبری؛ عباس نوروزی


4. اعتبارسنجی مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 629-644

مرتضی اکبری؛ سید محمود حسینی؛ سید یوسف حجازی؛ احمد رضوانفر


5. تحلیل چالش‌ها و سازو‌کارهای بهبود طرح مهندسان ناظر گندم در استان اصفهان: مقایسة دیدگاه‌ها

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 175-189

مرتضی اکبری؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ داریوش حیاتی؛ غلامحسین حسینی نیا