نمایه نویسندگان

آ

 • آرمند، شیرین واکاوی چالش‌های تجاری‌سازی محصولات ارگانیک و سالم بر اساس تئوری بنیادی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 313-325]
 • آزرم، حسن تعیین کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در منطقه سیستان با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای و شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 179-194]
 • آماده، حمید شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 217-230]

ا

 • ایران نژاد، پریسا سازوکارهای توسعه کارآفرینی پایدار در ساختار و جهت‌گیری‌های یک نظام آموزشی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 499-512]
 • اسحاقی، سید رضا واکاوی چالش‏ها و راهکارهای جلب مشارکت مردمی در طرح‏های حفاظت از منابع‏طبیعی در مناطق روستایی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 51-64]
 • اسدی، علی تحلیل چالش‏های پیش روی سازمان‏های غیردولتی برای مشارکت در سیاست‌گذاری توسعه کشاورزی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 81-93]
 • اسدی، علی تحلیل پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 565-585]
 • اسدی، هرمز الگوی اقتصاد دانش‌بنیان در تولید محصولات کشاورزی: راهکاری برای اثرگذاری دانش در تولید [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 15-31]
 • اسکوهی، فاطمه بررسی نقش مهارت‌های ارتباطات بین‌فردی بر عملکرد آموزشی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 95-107]
 • اسماعیلی، نجیمه پیش‌بینی ابعاد خودکارآمدی تدریس آموزشگران کشاورزی، بر مبنای راهبردهای تدریس [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 833-849]
 • اکبری، محمدرضا تعامل انسان و منابع آب در بخش کشاورزی ایران: یک شناخت نظری-تاریخی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 361-376]
 • امیری تکلدانی، ابراهیم تبیین مدل مفهومی شاخص‌های تاثیرگذار بر اولویت‌بندی محصولات کشاورزی برای ورود به الگوی کشت [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 817-831]
 • امیرنژاد، حمید خوشه بندی کشورهای هدف صادرات پسته ایران مبتنی بر الگوریتمهای فرا ابتکاری ترکیبی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 413-427]
 • امینی زاده، میلاد ارزیابی نقش کیفیت نهادی ایران و شرکای تجاری بر صادرات محصولات کشاورزی ایران [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • امینی زاده، میلاد ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات شیلات: رهیافت درستنمایی شبه بیشینه پوآسن [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 645-660]
 • انصاری، وحیده اثر خردی و پراکندگی اراضی زراعی بر هزینه‌‌ تولید محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: گندم دیم در استان گیلان) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 393-412]
 • اوحدی، نسرین بررسی کارایی انرژی برنج با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی بازه‌ای (مطالعه موردی: برنج‌کاران استان گلستان) [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 661-677]

ب

 • باستانی، مهدی الگوی اقتصاد دانش‌بنیان در تولید محصولات کشاورزی: راهکاری برای اثرگذاری دانش در تولید [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 15-31]
 • بخشوده، محمد کاربرد روش سیستم دینامیک در ارزیابی اثرات سیاست‌های مدیریت تقاضای آب در حوضه آبریز رودخانه خیرآباد [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 195-216]
 • براتی، علی اکبر تحلیل پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 565-585]
 • برادران، مسعود تبیین عوامل روانشناختی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان لیکک) [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 327-341]
 • برادران، مسعود مؤلفه‌های برسازنده فضای کسب و کارهای خرد زنان روستایی؛ مورد مطالعه استان‌های گیلان و مازندران [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 731-744]
 • بیژنی، مسعود تأثیر دیدگاه زمانی کشاورزان بر رفتار مدیریت ریسک خشکسالی آنان در حوضه پایاب سد کرخه [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 133-148]
 • بکان، سلیل سازوکارهای توسعه کارآفرینی پایدار در ساختار و جهت‌گیری‌های یک نظام آموزشی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 499-512]
 • بهمنی بهلولی، محمد امین بررسی و تحلیل روند میزان مصرف آب فضای سبز شهری و کمبود منابع آبی شهرداری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم (مطالعه موردی: شهرستان زرقان) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 551-564]

پ

 • پاپ زن، عبدالحمید واکاوی چالش‌های تجاری‌سازی محصولات ارگانیک و سالم بر اساس تئوری بنیادی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 313-325]
 • پای خسته، پریسا پیش‌بینی ابعاد خودکارآمدی تدریس آموزشگران کشاورزی، بر مبنای راهبردهای تدریس [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 833-849]
 • پاکروان چروده، محمدرضا ارزیابی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای پناهندة افغان در مناطق جنوب استان تهران [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 469-485]
 • پالوج، مجتبی آسیب‌شناسی زنجیره‌های یکپارچة تولید گوشت مرغ: مطالعه‌ موردی در استان مازندران [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 531-550]
 • پدرام، عبدالرحیم سناریوهای دهه آینده نظام اقتصاد تعاونی‌های کشور [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 797-816]

ج

 • جانی، سیاوش بررسی اثر توزیع درآمد روستایی بر رشد بخش کشاورزی: رویکرد پنل غیر خطی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 343-360]
 • جبل عاملی، محمدسعید طراحی شبکه زنجیره تامین محصول رازیانه در استان همدان با تاکید بر تابع کیفیت و سودآوری [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 679-698]
 • جعفری، سید محمدباقر تبیین پیشایندهای قصد خرید محصولات کشاورزی ارگانیک با تمرکز بر نقش تصویر فروشگاهی (مورد مطالعه: فروشگاه بیونشان) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 513-530]
 • جعفری صیادی، فاطمه بررسی نقش منابع آب بر توسعه سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: شهرستان ساری) [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 761-776]
 • جهانیان، رمضان سازوکارهای توسعه کارآفرینی پایدار در ساختار و جهت‌گیری‌های یک نظام آموزشی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 499-512]
 • جودی دمیرچی، میلاد پیش‌بینی ابعاد خودکارآمدی تدریس آموزشگران کشاورزی، بر مبنای راهبردهای تدریس [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 833-849]
 • جوزی، اکرم بررسی تأثیر نگرش و آگاهی تغذیه‌ای بر سطح امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: شهرستان زنجان) [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 715-730]

ح

 • حجازی، سید یوسف موانع استقرار فناوری‌های عملیات مناسب کشاورزی در راستای پایداری باغات مرکبات استان مازندران [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 617-633]
 • حجازی، یوسف واکاوی چالش‏ها و راهکارهای جلب مشارکت مردمی در طرح‏های حفاظت از منابع‏طبیعی در مناطق روستایی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 51-64]
 • حیدری دهویی، جلیل اولویت‌بندی کاربردهای اینترنت‌اشیاء در کشاورزی با استفاده از شاخص‌های توسعۀ پایدار [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 745-759]
 • حسینی، سید شمس الدین سناریوهای دهه آینده نظام اقتصاد تعاونی‌های کشور [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 797-816]
 • حسینی، سید صفدر الگوی اقتصاد دانش‌بنیان در تولید محصولات کشاورزی: راهکاری برای اثرگذاری دانش در تولید [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 15-31]
 • حسینی، سید محمود واکاوی چالش‏ها و راهکارهای جلب مشارکت مردمی در طرح‏های حفاظت از منابع‏طبیعی در مناطق روستایی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 51-64]
 • حسنی دیارجان، فرزانه اثر خردی و پراکندگی اراضی زراعی بر هزینه‌‌ تولید محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: گندم دیم در استان گیلان) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 393-412]

خ

 • خداوردی زاده، صابر بررسی اثر توزیع درآمد روستایی بر رشد بخش کشاورزی: رویکرد پنل غیر خطی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 343-360]
 • خدری، کژال تبیین عوامل روانشناختی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان لیکک) [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 327-341]
 • خزائلی، ساره طراحی شبکه زنجیره تامین محصول رازیانه در استان همدان با تاکید بر تابع کیفیت و سودآوری [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 679-698]
 • خسروی پور، بهمن مؤلفه‌های برسازنده فضای کسب و کارهای خرد زنان روستایی؛ مورد مطالعه استان‌های گیلان و مازندران [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 731-744]
 • خلیلیان، صادق سناریوهای دهه آینده نظام اقتصاد تعاونی‌های کشور [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 797-816]
 • خوشنودی فر، زهرا بکارگیری الگوی طرح تدریس اعضای تیم (TMTD) در تقویت رفتار کار تیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 603-616]

د

 • دانشور کاخکی، محمود شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 217-230]
 • دل انگیزان، سهراب واکاوی چالش‌های تجاری‌سازی محصولات ارگانیک و سالم بر اساس تئوری بنیادی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 313-325]
 • ده حقی، سمیه واکاوی چالش‏ها و راهکارهای جلب مشارکت مردمی در طرح‏های حفاظت از منابع‏طبیعی در مناطق روستایی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 51-64]
 • دهقانپور، مجتبی ارزشیابی و اولویت‌بندی سیاست‌‌های سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیم در استان فارس [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 777-795]
 • دوراندیش، آرش شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 217-230]

ر

 • ریاحی، اندیشه ارزیابی نقش کیفیت نهادی ایران و شرکای تجاری بر صادرات محصولات کشاورزی ایران [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • رحیمیان، مهدی بررسی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی در استان لرستان با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 65-79]
 • رزاقی، فاطمه موانع استقرار فناوری‌های عملیات مناسب کشاورزی در راستای پایداری باغات مرکبات استان مازندران [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 617-633]
 • رزاقی بورخانی، فاطمه مدل‌یابی بهینه به‌کارگیری فناوری‌های نوین حفاظت آب در میان کشاورزان [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 699-714]
 • رضایی، عبدالمطلب بکارگیری الگوی طرح تدریس اعضای تیم (TMTD) در تقویت رفتار کار تیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 603-616]
 • رضوانفر، احمد بررسی نقش مهارت‌های ارتباطات بین‌فردی بر عملکرد آموزشی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 95-107]
 • رضوانفر، احمد موانع استقرار فناوری‌های عملیات مناسب کشاورزی در راستای پایداری باغات مرکبات استان مازندران [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 617-633]
 • رفیعی، حامد ارزیابی نقش کیفیت نهادی ایران و شرکای تجاری بر صادرات محصولات کشاورزی ایران [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • رفیعی، حامد خوشه بندی کشورهای هدف صادرات پسته ایران مبتنی بر الگوریتمهای فرا ابتکاری ترکیبی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 413-427]
 • رفیعی، حامد ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات شیلات: رهیافت درستنمایی شبه بیشینه پوآسن [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 645-660]
 • رومیانی، سمیه بررسی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی در استان لرستان با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 65-79]

ز

 • زارعی، فاطمه مقایسه کارایی اقتصادی سیستم‌های مختلف آبیاری در مزارع یونجه دشت قروه- دهگلان [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 231-242]
 • زیبایی، منصور عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر پذیرش فناوری خاک‏ورزی حفاظتی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 33-49]
 • زیبایی، منصور کاربرد روش سیستم دینامیک در ارزیابی اثرات سیاست‌های مدیریت تقاضای آب در حوضه آبریز رودخانه خیرآباد [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 195-216]
 • زندی نسب، مصطفی تبیین پیشایندهای قصد خرید محصولات کشاورزی ارگانیک با تمرکز بر نقش تصویر فروشگاهی (مورد مطالعه: فروشگاه بیونشان) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 513-530]

س

 • سام دلیری، احمد تحلیل اقتصادی کارایی تولید گندم در کرمانشاه (مطالعه موردی: محدوده روانسر-سنجابی) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 429-441]
 • سپه پناه، مرجان بررسی آسیب‌‌پذیری ریسک زنجیره تأمین درکسب‌وکارهای کشاورزی (گلخانه‌داران استان همدان) [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 109-131]
 • سخی، فاطمه تحلیل ارتباط رشد اقتصادی، کیفیت محیط‌زیست و سلامت عمومی در کشورهای عضو سازمان اوپک: رهیافت داده‌های تابلویی [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 635-645]
 • سعدی، حشمت اله تحلیل تاثیر روحیه کارآفرینی کشاورزان در ترویج کشاورزی تقاضا محور با استفاده از مدل معادلات ساختاری ( مطالعه موردی: کشاورزان استان اصفهان) [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 161-178]
 • سیف اللهی، ناصر بررسی تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره‌وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی (موردمطالعه: شهرستان اردبیل) [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 149-159]
 • سلامی، حبیب الله اثر خردی و پراکندگی اراضی زراعی بر هزینه‌‌ تولید محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: گندم دیم در استان گیلان) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 393-412]
 • سلامی، حبیب اله الگوی اقتصاد دانش‌بنیان در تولید محصولات کشاورزی: راهکاری برای اثرگذاری دانش در تولید [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 15-31]

ش

 • شاکری بستان آباد، رضا عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی ایران: کاربرد رهیافت میانگین‌گیری مدل بیزین [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 451-467]
 • شاه پسند، محمد رضا پیش‌بینی ابعاد خودکارآمدی تدریس آموزشگران کشاورزی، بر مبنای راهبردهای تدریس [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 833-849]
 • شیخ زین الدین، آذر عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر پذیرش فناوری خاک‏ورزی حفاظتی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 33-49]
 • شعبانعلی فمی، حسین تحلیل تاثیر روحیه کارآفرینی کشاورزان در ترویج کشاورزی تقاضا محور با استفاده از مدل معادلات ساختاری ( مطالعه موردی: کشاورزان استان اصفهان) [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 161-178]
 • شعبانعلی فمی، حسین تحلیل پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 565-585]
 • شفیعی، فاطمه بررسی نقش منابع آب بر توسعه سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: شهرستان ساری) [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 761-776]
 • شوکتی آمقانی، محمد تحلیل پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 565-585]

ص

 • صاحبی، هادی طراحی شبکه زنجیره تامین محصول رازیانه در استان همدان با تاکید بر تابع کیفیت و سودآوری [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 679-698]
 • صالحی ارجمند، حسین بکارگیری الگوی طرح تدریس اعضای تیم (TMTD) در تقویت رفتار کار تیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 603-616]
 • صالحی کمرودی، محسن عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی ایران: کاربرد رهیافت میانگین‌گیری مدل بیزین [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 451-467]
 • صبوحی، محمود شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 217-230]
 • صفا، لیلا بررسی تأثیر نگرش و آگاهی تغذیه‌ای بر سطح امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: شهرستان زنجان) [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 715-730]
 • صلاحی مقدم، نفیسه بررسی تأثیر نگرش و آگاهی تغذیه‌ای بر سطح امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: شهرستان زنجان) [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 715-730]

ض

 • ضمیری آراسته، مینا کیفیت زندگی زنان روستایی: تابعی از کیفیت تأمین مالی خرد و کیفیت فردی (مورد مطالعه شهرستان‌های کرمانشاه و همدان) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 587-602]

ط

 • طهماسبی، مریم مؤلفه‌های برسازنده فضای کسب و کارهای خرد زنان روستایی؛ مورد مطالعه استان‌های گیلان و مازندران [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 731-744]

ع

 • عارف نژاد، محسن بررسی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی در استان لرستان با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 65-79]
 • عباسی، عنایت تأثیر دیدگاه زمانی کشاورزان بر رفتار مدیریت ریسک خشکسالی آنان در حوضه پایاب سد کرخه [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 133-148]
 • عباسی، عنایت بکارگیری الگوی طرح تدریس اعضای تیم (TMTD) در تقویت رفتار کار تیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 603-616]
 • عباسی، فاطمه تحلیل تاثیر روحیه کارآفرینی کشاورزان در ترویج کشاورزی تقاضا محور با استفاده از مدل معادلات ساختاری ( مطالعه موردی: کشاورزان استان اصفهان) [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 161-178]
 • عبدالله زاده، غلامحسین ارزشیابی و اولویت‌بندی سیاست‌‌های سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیم در استان فارس [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 777-795]
 • عبدشاهی، عباس تعیین کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در منطقه سیستان با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای و شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 179-194]
 • عزیزی، خسرو عوامل روانشناختی مؤثر بر قصد کشاورزان به‌منظور متنوع‌سازی محصولات کشاورزی؛ مورد مطالعه شهرستان خرم‌آباد [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 279-293]
 • علم بیگی، امیر تعامل انسان و منابع آب در بخش کشاورزی ایران: یک شناخت نظری-تاریخی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 361-376]
 • عواطفی اکمل، فرشته کیفیت زندگی زنان روستایی: تابعی از کیفیت تأمین مالی خرد و کیفیت فردی (مورد مطالعه شهرستان‌های کرمانشاه و همدان) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 587-602]

غ

 • غلامرضایی، سعید بررسی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی در استان لرستان با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 65-79]
 • غلامرضایی، سعید عوامل روانشناختی مؤثر بر قصد کشاورزان به‌منظور متنوع‌سازی محصولات کشاورزی؛ مورد مطالعه شهرستان خرم‌آباد [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 279-293]
 • غنیان، منصور مؤلفه‌های برسازنده فضای کسب و کارهای خرد زنان روستایی؛ مورد مطالعه استان‌های گیلان و مازندران [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 731-744]

ف

 • فارسی علی آبادی، محمد مهدی شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 217-230]
 • فاضلی حق پناه، الهه شناسایی عوامل تعیین‌کننده میزان تمایل به پرداخت شهروندان مشهد برای دمنوش‌های گیاهی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 487-498]
 • فتاحی، احمد تحلیل ارتباط رشد اقتصادی، کیفیت محیط‌زیست و سلامت عمومی در کشورهای عضو سازمان اوپک: رهیافت داده‌های تابلویی [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 635-645]
 • فرمانی، مهدی تبیین پیشایندهای قصد خرید محصولات کشاورزی ارگانیک با تمرکز بر نقش تصویر فروشگاهی (مورد مطالعه: فروشگاه بیونشان) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 513-530]
 • فرهادیان، همایون بکارگیری الگوی طرح تدریس اعضای تیم (TMTD) در تقویت رفتار کار تیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 603-616]
 • فروزانی، معصومه تبیین عوامل روانشناختی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان لیکک) [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 327-341]
 • فروزانی، معصومه ارزشیابی و اولویت‌بندی سیاست‌‌های سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیم در استان فارس [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 777-795]

ق

 • قادر زاده، حامد مقایسه کارایی اقتصادی سیستم‌های مختلف آبیاری در مزارع یونجه دشت قروه- دهگلان [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 231-242]
 • قربانی، علیرضا اولویت‌بندی کاربردهای اینترنت‌اشیاء در کشاورزی با استفاده از شاخص‌های توسعۀ پایدار [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 745-759]
 • قربانی، مهدی تحلیل اعتبارسنجی ابعاد زیست‌پذیری جامعۀ محلی (منطقۀ مورد مطالعه: شهرستان قلعه گنج، استان کرمان) [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 243-261]
 • قنبری، رضوان عوامل روانشناختی مؤثر بر قصد کشاورزان به‌منظور متنوع‌سازی محصولات کشاورزی؛ مورد مطالعه شهرستان خرم‌آباد [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 279-293]

ک

 • کرباسی، علیرضا ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات شیلات: رهیافت درستنمایی شبه بیشینه پوآسن [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 645-660]
 • کریمی فرد، ساناز بررسی حساسیت سودآوری محصولات کشاورزی نسبت به نوسان متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی:استان خوزستان) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 377-392]
 • کلانتری، خلیل تحلیل چالش‏های پیش روی سازمان‏های غیردولتی برای مشارکت در سیاست‌گذاری توسعه کشاورزی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 81-93]
 • کلانتری، خلیل تحلیل پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 565-585]
 • کلوندی، رقیه بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی طالبی و خربزه و غربالگری شرکای تجاری [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 295-312]
 • کلوندی، رمضان طراحی شبکه زنجیره تامین محصول رازیانه در استان همدان با تاکید بر تابع کیفیت و سودآوری [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 679-698]

گ

 • گلستانیان، مازیار عوامل مؤثر بر انتخاب قرارداد‌های کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان بردسیر: روش لوجیت مخلوط [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 263-278]

ل

 • لیانی، قاسم کاربرد روش سیستم دینامیک در ارزیابی اثرات سیاست‌های مدیریت تقاضای آب در حوضه آبریز رودخانه خیرآباد [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 195-216]
 • لوایی آدریانی، رسول تحلیل چالش‏های پیش روی سازمان‏های غیردولتی برای مشارکت در سیاست‌گذاری توسعه کشاورزی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 81-93]
 • لوایی آدریانی، رسول آسیب‌شناسی زنجیره‌های یکپارچة تولید گوشت مرغ: مطالعه‌ موردی در استان مازندران [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 531-550]

م

 • ماکویی، احمد تبیین مدل مفهومی شاخص‌های تاثیرگذار بر اولویت‌بندی محصولات کشاورزی برای ورود به الگوی کشت [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 817-831]
 • مجاوریان، سید مجتبی خوشه بندی کشورهای هدف صادرات پسته ایران مبتنی بر الگوریتمهای فرا ابتکاری ترکیبی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 413-427]
 • محمدی، یاسر بررسی آسیب‌‌پذیری ریسک زنجیره تأمین درکسب‌وکارهای کشاورزی (گلخانه‌داران استان همدان) [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 109-131]
 • محمدی، یاسر کیفیت زندگی زنان روستایی: تابعی از کیفیت تأمین مالی خرد و کیفیت فردی (مورد مطالعه شهرستان‌های کرمانشاه و همدان) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 587-602]
 • محمدی، حسین ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات شیلات: رهیافت درستنمایی شبه بیشینه پوآسن [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 645-660]
 • محمدیان، ایوب اولویت‌بندی کاربردهای اینترنت‌اشیاء در کشاورزی با استفاده از شاخص‌های توسعۀ پایدار [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 745-759]
 • محمدیان، فرشاد تحلیل اقتصادی کارایی تولید گندم در کرمانشاه (مطالعه موردی: محدوده روانسر-سنجابی) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 429-441]
 • محمدی نژاد، امیر بررسی حساسیت سودآوری محصولات کشاورزی نسبت به نوسان متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی:استان خوزستان) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 377-392]
 • محمودی، ابوالفضل بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی طالبی و خربزه و غربالگری شرکای تجاری [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 295-312]
 • محمودی، حسین تأثیر دیدگاه زمانی کشاورزان بر رفتار مدیریت ریسک خشکسالی آنان در حوضه پایاب سد کرخه [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 133-148]
 • میر، سید مهدی تحلیل ارتباط رشد اقتصادی، کیفیت محیط‌زیست و سلامت عمومی در کشورهای عضو سازمان اوپک: رهیافت داده‌های تابلویی [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 635-645]
 • میراکبری، زینب خوشه بندی کشورهای هدف صادرات پسته ایران مبتنی بر الگوریتمهای فرا ابتکاری ترکیبی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 413-427]
 • میرترابی، مهدیه السادات مدل‌یابی بهینه به‌کارگیری فناوری‌های نوین حفاظت آب در میان کشاورزان [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 699-714]
 • مردانی نجف آبادی، مصطفی تعیین کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در منطقه سیستان با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای و شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 179-194]
 • مردانی نجف آبادی، مصطفی بررسی کارایی انرژی برنج با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی بازه‌ای (مطالعه موردی: برنج‌کاران استان گلستان) [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 661-677]
 • میرزایی، عباس تعیین کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در منطقه سیستان با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای و شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 179-194]
 • میرزایی، عباس بررسی کارایی انرژی برنج با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی بازه‌ای (مطالعه موردی: برنج‌کاران استان گلستان) [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 661-677]
 • میرزایی خلیل آبادی، حمیدرضا عوامل مؤثر بر انتخاب قرارداد‌های کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان بردسیر: روش لوجیت مخلوط [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 263-278]
 • مطلبانی، سودابه عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر پذیرش فناوری خاک‏ورزی حفاظتی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 33-49]
 • مقدسی، رضا بررسی حساسیت سودآوری محصولات کشاورزی نسبت به نوسان متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی:استان خوزستان) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 377-392]
 • میمنت آبادی، امیر سناریوهای دهه آینده نظام اقتصاد تعاونی‌های کشور [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 797-816]
 • مهرپرور حسینی، الهام ارزیابی نقش کیفیت نهادی ایران و شرکای تجاری بر صادرات محصولات کشاورزی ایران [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • موحدمحمدی، حمید بررسی نقش مهارت‌های ارتباطات بین‌فردی بر عملکرد آموزشی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 95-107]
 • موحد محمدی، سید حمید موانع استقرار فناوری‌های عملیات مناسب کشاورزی در راستای پایداری باغات مرکبات استان مازندران [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 617-633]
 • موسوی، سید نعمت الله بررسی و تحلیل روند میزان مصرف آب فضای سبز شهری و کمبود منابع آبی شهرداری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم (مطالعه موردی: شهرستان زرقان) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 551-564]
 • موسوی حقیقی، محمدهاشم بررسی و تحلیل روند میزان مصرف آب فضای سبز شهری و کمبود منابع آبی شهرداری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم (مطالعه موردی: شهرستان زرقان) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 551-564]

ن

 • نبی ئیان، صدیقه عوامل مؤثر بر انتخاب قرارداد‌های کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان بردسیر: روش لوجیت مخلوط [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 263-278]
 • نیسی، مریم تأثیر دیدگاه زمانی کشاورزان بر رفتار مدیریت ریسک خشکسالی آنان در حوضه پایاب سد کرخه [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 133-148]
 • نیکوکار، افسانه شناسایی عوامل تعیین‌کننده میزان تمایل به پرداخت شهروندان مشهد برای دمنوش‌های گیاهی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 487-498]

ی

 • یاراحمدی، نیلوفر تبیین مدل مفهومی شاخص‌های تاثیرگذار بر اولویت‌بندی محصولات کشاورزی برای ورود به الگوی کشت [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 817-831]
 • یاوری، غلام رضا بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی طالبی و خربزه و غربالگری شرکای تجاری [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 295-312]
 • یزدانی، سعید الگوی اقتصاد دانش‌بنیان در تولید محصولات کشاورزی: راهکاری برای اثرگذاری دانش در تولید [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 15-31]
 • یزدانی، سعید بررسی حساسیت سودآوری محصولات کشاورزی نسبت به نوسان متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی:استان خوزستان) [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 377-392]
 • یزدان پناه، مسعود تبیین عوامل روانشناختی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان لیکک) [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 327-341]
 • یزدان پناه، مسعود ارزشیابی و اولویت‌بندی سیاست‌‌های سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیم در استان فارس [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 777-795]
 • یعقوبی فرانی، احمد بررسی آسیب‌‌پذیری ریسک زنجیره تأمین درکسب‌وکارهای کشاورزی (گلخانه‌داران استان همدان) [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 109-131]