کلیدواژه‌ها = خلاقیت
تعداد مقالات: 5
3. تحلیل مؤلفه های مؤثر بر خلاقیت آموزشگران کشاورزی

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 453-462

10.22059/ijaedr.2013.50232

علی اصغر میرک‌زاده؛ وحید علی آبادی؛ نیشمان کریمیان


4. بررسی خصوصیات کارآفرینانه دانشجویان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

42-2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 357-366

10.22059/ijaedr.2012.24809

نگین فلاح حقیقی؛ احمد رضوانفر؛ خلیل کلانتری؛ سید مصطفی رضوی


5. بررسی ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388

مرجان واحدی؛ همایون مرادنژادی؛ ابوالقاسم شریف‌زاده؛ مهنوش شریفی