کلیدواژه‌ها = سازگاری
بررسی اثر مولفه‏های فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 541-550

10.22059/ijaedr.2013.51329

حمید کریمی گوغری؛ احمد رضوانفر؛ سید یوسف حجازی