نویسنده = محمدرضا محبوبی
تعداد مقالات: 3
1. عوامل مؤثر بر پذیرش باغ کاری در اراضی شیب دار: مورد مطالعه شهرستان های مینودشت و گالیکش استان گلستان

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 251-262

10.22059/ijaedr.2017.122981.667982

محمدتقی قلیزاده مقدم؛ احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا محبوبی


2. تحلیل عوامل مؤثر بر ناپایداری اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی (مورد مطالعه، شهرستان ملکان)

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 611-619

10.22059/ijaedr.2018.65236

سیامک نبی زاده؛ محمد رضا محبوبی؛ غلامحسین عبدالله زاده


3. نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب در شرایط خشکسالی، مورد مطالعه: شهرستان استهبان

دوره 48، شماره 2، تیر 1396، صفحه 311-321

قاسم حسینی؛ محمد رضا محبوبی؛ احمد عابدی سروستانی؛ مسلم جعفری