نویسنده = ناصر زمانی میاندشتی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی فهرست سیستم انتقال یادگیری در دوره های آموزشی مدرسه در مزرعه دراستان فارس

دوره 43، شماره 3، مهر 1391، صفحه 409-419

10.22059/ijaedr.2012.30502

فائزه سادات میرنیام؛ غلامرضا پزشکی راد؛ ناصر زمانی میاندشتی


2. نقش تعاونی‌های زنان روستایی در توانمندسازی اعضا

42-2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 433-444

10.22059/ijaedr.2012.24816

پوریا عطائی؛ ناصر زمانی میاندشتی


3. بررسی صلاحیت‎های حرفه‎ای تحقیق‎مداری مورد نیاز ارزشیابان وزارت جهاد کشاورزی

2-41، شماره 3، آذر 1389، صفحه 313-321

راضیه نامدار؛ غلامرضا پزشکی راد؛ محمد چیذری؛ ناصر زمانی میاندشتی