نویسنده = سید ابوالقاسم مرتضوی
تعداد مقالات: 3
1. خودکفایی گندم و رشد جمعیت در چشم‌انداز 1404 در ایران (درآمدی بر نقش سیاست خرید تضمینی)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 635-649

10.22059/ijaedr.2018.254163.668578

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


2. تحلیل وضعیت اقتصادی کشاورزان شرق حوضه رودخانه زاینده‌رود تحت شرایط خشکسالی

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 335-342

10.22059/ijaedr.2016.59712

اعظم رضایی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ غلامرضا پیکانی


3. اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی خرما در ایران: کاربرد مدل ARDL

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 719-728

10.22059/ijaedr.2016.58027

فاطمه مجتهدی؛ ابوالقاسم مرتضوی