نویسنده = خوشنودی فر، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مؤلفه‌های بازدارنده در توسعة واحدهای گلخانه‌ای در استان سیستان‌وبلوچستان

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 537-544

زهرا خوشنودی فر؛ سید ابوالقاسم برآبادی؛ مستانه غنجی


2. تبیین مؤلفه¬های مدیریتی مؤثر بر کیفیت تدریس اعضای هیئت¬علمی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 309-315

مستانه غنجی؛ زهرا خوشنودی فر؛ سید محمود حسینی