نویسنده = دشتی، قادر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی آثار ناپایداری و نوسانات تجاری کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی در ایران

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 299-310

اسماعیل پیش بهار؛ جلال رحیمی؛ قادر دشتی؛ محمد قهرمانزاده


2. تحلیل روند و ماهیت تغییر تکنولوژی تولید چغندرقند در ایران

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 69-77

سیده شادی حسینی؛ قادر دشتی


3. تعیین نهاده های مؤثر بر تولید و ریسک تولید پیاز دشت تبریز

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 389-397

قادر دشتی؛ فهیمه خاکسار؛ محمد قهرمانزاده


4. تحلیل عوامل مؤثر بر تولید و توسعه گلخانه‌های گل و گیاه زینتی شهرستان آمل

دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 607-614

شاپور ظریفیان؛ مجید جباری؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی