نویسنده = مسعود بیژنی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر دیدگاه زمانی کشاورزان بر رفتار مدیریت ریسک خشکسالی آنان در حوضه پایاب سد کرخه

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 133-148

10.22059/ijaedr.2019.284604.668783

مریم نیسی؛ مسعود بیژنی؛ عنایت عباسی؛ حسین محمودی


2. تاثیر ابعاد ساختاری ـ تشکیلاتی بر کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 93-107

10.22059/ijaedr.2017.62012

نگین فلاح حقیقی؛ مسعود بیژنی؛ غلامحسین کرمی؛ معصومه زند


5. بهره‌وری ترویج زنبورداری در حوضۀ آبی خزر: یک تحلیل علّی

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 493-502

10.22059/ijaedr.2015.55522

مسعود بیژنی؛ سید مهدی میردامادی؛ غلامحسین کرمی