نویسنده = مرتضی اکبری
تعداد مقالات: 4
2. شناسایی عوامل موثر بر ضایعات سیب در استان زنجان

دوره 43، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 281-292

10.22059/ijaedr.2012.30475

علی اسدی؛ احسان قلی فر؛ مرتضی اکبری


3. تبیین مولفه‌های مدیریت بحران خشکسالی در مناطق روستایی و عشایری جنوب شرق کشور

دوره 42، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 185-197

سید محمود حسینی؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ سعید غلامرضایی؛ مرتضی اکبری


4. بررسی نگرش مصرف‌کنندگان و عوامل موثر بر پذیرش محصولات کشاورزی ارگانیک

دوره 39، شماره 1، بهمن 1387

محمد بابا اکبری ساری؛ علی اسدی؛ مرتضی اکبری؛ سید احمد فخارزاده؛ مجتبی سوختانلو